Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
12. Jaanuar 2018

Täna kell 13 toimuval Riigikohtu 98. aastapäeva tänuaktusel annab Riigikohtu esimees autasud 16 kooliõpilasele, kelle tööd valiti välja 110 konkursile saabunud lahenduse seast.  

3. Jaanuar 2018

Hiljuti menetlusosaliste seas läbiviidud rahulolu-uuringust selgus, et Eesti kohtusüsteemi peab pigem või väga usaldusväärseks 88 protsenti advokaatidest ja koguni 97 protsenti prokuröridest. Kohtusse pöördunud ja kohtus käinud inimestest pidas kohtusüsteemi usaldusväärseks keskmiselt 80 protsenti.

24. Detsember 2017

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe märgib, et Volli Kalm oli rektor, kes vaatamata oma reaalteaduslikule taustale oli Eesti õigusteadusele sügavalt oma inimene.

Viimased lahendid
16.01.20183-17-1206/20
16.01.20183-16-313/35
12.01.20183-17-1141/16
11.01.20182-14-58735/25
10.01.20182-17-10423/9
04.01.20181-17-7078/12
29.12.20171-15-6223/49
22.12.20171-16-2675/108
22.12.20171-15-9213/80
20.12.20173-16-1616/14
20.12.20173-14-52649/80
20.12.20172-16-102677/70
20.12.20171-17-3758/52
20.12.20172-17-4751/34
20.12.20172-15-13138/55