Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
24. Aprill 2019

Demokraatia ei tähenda enamuse meelevaldset türanniat, vaid ka nende inimeste väärikuse ja vabaduse austamist, keda otsused puudutavad, ütles Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving 23. aprillil Riigikogu pidulikul istungil peetud kõnes.

12. Aprill 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ei rahuldanud Erakonna Eestimaa Rohelised kaebust Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale jätta erakonnale tagastamata Riigikogu kandidaatide registreerimisel tasutud kautsjon ning arvata see riigituludesse. Riigikohtu hinnangul ei ole praegu kehtiv valimiskautsjoni tagastamise kord põhiseadusvastane.

8. Aprill 2019

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnas valminud kohtupraktika ülevaade võtab kokku Riigikohtu tsiviilkolleegiumi ulatusliku praktika töövõtulepingu kohaldamisest.

Viimased lahendid
24.04.20192-18-4471/34
24.04.20192-14-6608/156
24.04.20192-18-5670/52
24.04.20193-18-351/45
24.04.20192-17-9910/133
12.04.20195-19-27/2
11.04.20191-15-11032/307
10.04.20192-18-16690/41
10.04.20192-17-13363/52
10.04.20192-18-16690/42
10.04.20193-18-111/29
10.04.20192-15-1553/166
10.04.20192-17-9749/34
10.04.20192-17-11516/46
10.04.20192-16-18953/50