Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
12. Aprill 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ei rahuldanud Erakonna Eestimaa Rohelised kaebust Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale jätta erakonnale tagastamata Riigikogu kandidaatide registreerimisel tasutud kautsjon ning arvata see riigituludesse. Riigikohtu hinnangul ei ole praegu kehtiv valimiskautsjoni tagastamise kord põhiseadusvastane.

8. Aprill 2019

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnas valminud kohtupraktika ülevaade võtab kokku Riigikohtu tsiviilkolleegiumi ulatusliku praktika töövõtulepingu kohaldamisest.

4. Aprill 2019

Riigikohtu infotehnoloogia osakond otsib nõunikku, kes aitaks tõhustada  Riigikohtu igapäevaseid tööprotsesse ja kohtumenetlusega seotud lahendusi.

Viimased lahendid
12.04.20195-19-27/2
11.04.20191-15-11032/307
10.04.20192-18-16690/41
10.04.20192-17-13363/52
10.04.20192-18-16690/42
10.04.20193-18-111/29
10.04.20192-15-1553/166
10.04.20192-17-11516/46
10.04.20192-17-9749/34
10.04.20192-16-18953/50
08.04.20192-14-51896/235
05.04.20192-16-16481/77
05.04.20191-17-7305/38
05.04.20193-17-2005/23
03.04.20192-16-4341/64