Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
22. mai 2019

Justiitsminister kuulutas 22. mail 2019 välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikukohale.

20. mai 2019

Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnal on valminud kohtupraktika ülevaade Riigikohtu olulisematest seisukohtadest seoses jälitustoimingutega. 

14. mai 2019

Riigikogu nimetas täna Riigikohtu liikmeks Kaupo Paali, kes alustab Riigikohtu tsiviilkolleegiumis tööd 1. septembril. 

Viimased lahendid
23.05.20192-19-2152/17
22.05.20192-18-13663/94
22.05.20192-17-8142/38
22.05.20192-16-16114/65
20.05.20192-16-17491/49
17.05.20191-18-9343/20
15.05.20192-19-548/33
15.05.20192-16-13034/108
15.05.20192-15-17822/104
14.05.20193-14-52077/65
13.05.20191-15-11032/308
10.05.20191-19-401/34
08.05.20192-17-16878/97
08.05.20192-17-9268/36
08.05.20194-18-3732/22