Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
18. Oktoober 2018

Täna ja homme toimub Tallinnas Euroopa kõrgemate halduskohtute ümarlaud, mille keskseks teemaks on õiglane kohtumenetlus. Kohtumisest võtavad osa 25 Euroopa riigi kohtunikud.

17. Oktoober 2018

Riigikohus lahendas Andmekaitse Inspektsiooni ja Tartu Vallavalitsuse vahelist vaidlust küsimuse üle, kas kohalik omavalitsus peab lisaks ametnikele ka töötajate töötasuga seotud andmed teabenõude saamisel isikustatud kujul väljastama.  

11. Oktoober 2018

Riigikohus ei rahuldanud MTÜ Emajõe Kaitseks kaebust, kuna seadus ei võimalda riigi eriplaneeringu algatamise otsuseid vaidlustada. Riigikohus selgitas, et kavandatava ehitise asukoha suhtes on võimalik ettepanekuid teha planeerimismenetluse käigus ning kui selliseid ettepanekuid ei arvestata, on kohtulikult kontrollitavad hilisemad otsused.

Viimased lahendid
19.10.20184-17-5471/19
19.10.20181-17-4942/14
18.10.20181-15-3555/141
17.10.20182-15-11786/114
17.10.20183-15-3228/37
17.10.20182-16-14213/45
15.10.20183-16-2231/33
12.10.20181-16-6179/84
12.10.20181-17-9149/80
12.10.20181-17-5176/37
11.10.20183-17-2132/17
11.10.20181-17-1219/39
10.10.20182-15-4856/81
10.10.20182-14-37663/54
10.10.20182-18-1450/11