Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
26. Juuni 2018

Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 1. novembrist Riigikohtu kriminaalkolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

13. Juuni 2018

Järjekordne kohtute aastaraamat võtab vaatluse alla selle, kuidas suhestuvad Eesti ja Euroopa Liidu õigus. Lisaks leiab raamatust ülevaate 2017. aasta menetlusstatistikast ja Riigikohtu olulisemast praktikast.

12. Juuni 2018

Riigikohus tühistas alaealise kasutütre vägistamises süüdi mõistetud mehe I ja II astme kohtuotsused, kuna leidis, et kohtud on rikkunud seadusest tulenevat kohtuotsuse põhjendamise kohustust ja saatis asja uueks arutamiseks maakohtule. 

Viimased lahendid
27.06.20183-15-2595/42
27.06.20183-18-306/41
26.06.20183-15-1879/57
26.06.20183-16-579/47
21.06.20182-16-5851/38
20.06.20182-17-12525/47
20.06.20182-14-51896/208
20.06.20182-17-1601/21
20.06.20182-16-13032/101
20.06.20182-17-3347/122
20.06.20182-14-50307/132
20.06.20183-17-2024/21
20.06.20182-16-5282/51
20.06.20182-17-280/31
19.06.20183-16-113/47