Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
25. jaanuar 2023

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulutas täna välja avaliku konkursi riigikohtuniku ametikohale tsiviilkolleegiumis.

14. jaanuar 2023

Riigikohus tunnustas eile 103. aastapäeva eel parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid ja nende juhendajad. Konkurss toimus juba 18. korda.

13. jaanuar 2023

Riigikohus arutab avalikel istungitel kaht tsiviilasja, millest ühes vaieldakse selle üle, kas krediidiasutus tohib tarbijaga sõlmitud põhimakseteenuse lepingu ühepoolselt üles öelda ja teise asja keskmes on küsimus, kas omanikku vahetanud kinnistul asuval vanal talumajal esines varjatud puudusi, mis annaks õiguse hinda alandada või nõuda kahju hüvitamist.

Viimased lahendid
24.01.20232-19-3390/64
18.01.20233-19-2430/48
11.01.20233-21-997/23
11.01.20231-22-1949/23
10.01.20233-20-1280/62
30.12.20221-21-3514/40
30.12.20221-22-3549/24
28.12.20223-20-2325/22
28.12.20222-21-3244/37
23.12.20223-20-1083/27
22.12.20223-20-1033/41
21.12.20221-21-7255/57
21.12.20222-20-11256/51
21.12.20222-20-4765/41
21.12.20222-21-2685/110