Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
21. juuni 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas tänases kohtulahendis, et Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastu võetud raamotsusest lähtudes saab kriminaalmenetluses arvesse võtta liikmesriikides tehtud süüdimõistvaid kohtuotsuseid. Liikmesriigi süüdimõistva otsuse tunnustamine ei ole sealjuures vajalik.

21. juuni 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas täitemenetluse seadustiku kehtetuks osas, milles see ei anna kohtutäiturile kaalutlusõigust tagatisraha tagastamise üle otsustamisel täitemenetluses.

21. juuni 2019

Riigikohtu üldkogu tunnistas tänase otsusega põhiseadusvastaseks ja kehtetuks välismaalaste seaduse osas, milles see välistab tähtajalise elamisloa andmise Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslasele Eestis pereelu elamiseks. 

Viimased lahendid
21.06.20191-17-10162/351
21.06.20195-18-5/17
21.06.20195-19-28/10
19.06.20192-13-57327/133
19.06.20193-19-415/44
19.06.20191-17-11930/45
19.06.20194-17-5471/47
19.06.20193-17-1059/27
18.06.20195-19-34/2
18.06.20195-19-35/3
18.06.20195-19-32/2
18.06.20195-19-26/13
18.06.20192-16-7090/106
18.06.20191-19-766/28
18.06.20193-16-2436/43