Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
6. Detsember 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas otsuses, et elatise maksmisest kõrvalehoidumisega on tegemist juba siis, kui vanem teadlikult viivitab elatise maksmisega rohkem kui üks kuu. Vanem hoiab elatusraha maksmisest kõrvale, kui ta rikub lapse ülalpidamiskohustust olukorras, kui tal on võimalik raha maksta või teha seda suuremas ulatuses, kuid ta jätab selle kohustuse teadlikult vähemalt ühe kuu jooksul täitmata.

4. Detsember 2019

Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases määruses, et kui inimene ei nõustu tervisetõendiga, mille alusel on Maanteeamet peatanud tema juhtimisõiguse, on tal õigus vaidlustada tervisetõend halduskohtus.

2. Detsember 2019

Riigikohtu kodulehe uuenduse tulemusena saab lahendivaatelt nüüd mugavalt liikuda lahendiga seotud annotatsioonide ja märksõnade juurde ning neid on võimalik alla laadida ka tekstitöödeldavas formaadis.

Viimased lahendid
06.12.20191-17-3615/13
06.12.20191-18-5813/52
06.12.20192-17-12910/70
05.12.20193-16-2123/38
05.12.20193-15-241/60
04.12.20192-15-13695/129
04.12.20193-18-1273/27
04.12.20192-18-5278/51
04.12.20193-19-207/19
04.12.20192-17-3860/28
02.12.20193-17-1909/65
29.11.20194-18-5765/24
29.11.20191-19-4291/19
28.11.20191-19-4240/17
28.11.20193-17-740/46