Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
18. juuni 2021

​Riigikohus otsustas, et kuritegude uurimiseks ei või küsida telefoniside andmeid, mida sideettevõtted peavad säilitama, sest Eestis kehtiv andmete laussäilitamise ja kasutamise kord on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Õigusvastaselt säilitatud andmete väljanõudmisega rikutaks ka Eesti põhiseadusega tagatud õigust eraelu puutumatusele.

16. juuni 2021

Riigikohus otsustas, et halduskohus peab sisuliselt läbi vaatama taluomaniku kaebuse, mis puudutab aastaid tagasi tema naaberkinnistutele antud turba kaevandamise lubasid, sest varem polnud teda kaevanduse rajamisest teavitatud.

16. juuni 2021

Riigikohus võtab tööle tsiviilkolleegiumi nõuniku, kelle ülesanne on lahendada tsiviilasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte.

Viimased lahendid
22.06.20211-19-6307/59
22.06.20213-20-1834/12
22.06.20212-19-16650/41
22.06.20212-19-6185/32
21.06.20211-20-1108/94
21.06.20212-15-13627/151
21.06.20212-17-13164/62
18.06.20211-16-6179/111
18.06.20211-19-9745/69
18.06.20211-21-1591/11
17.06.20213-19-1416/43
17.06.20212-16-17491/80
17.06.20212-18-17826/98
17.06.20213-19-1408/37
16.06.20212-17-19464/48