Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
14. November 2019

Justiitsminister kuulutas 13. novembril 2019 välja konkursi kolmele kohtunikukohale – üks neist on Tartu Ringkonnakohtus ja kaks Tartu Maakohtus.

13. November 2019

Riigikohus otsib kriminaalkolleegiumi nõunikku, kelle põhiülesanneteks on lahendada kriminaal- ja väärteoasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ning kohtulahendite projekte.

30. oktoober 2019

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks perehüvitiste seaduse osa, mis vanemahüvitise suuruse arvutamisel ei võta arvesse hüvitise saajale makstud tööandja maksejõuetuse hüvitist. Riigikohus rõhutas, et vanemahüvitiste süsteemi haldamise lihtsus ja kulude kokkuhoid ei õigusta hüvitise saajate erinevat kohtlemist.

Viimased lahendid
14.11.20191-18-4372/82
14.11.20193-16-2497/120
13.11.20192-16-18957/51
13.11.20191-17-8179/92
13.11.20195-19-43/2
13.11.20192-19-1023/47
13.11.20192-15-17822/110
13.11.20192-17-1078/66
13.11.20192-18-16685/41
12.11.20193-16-1573/41
12.11.20193-19-874/19
12.11.20191-18-7833/63
12.11.20192-18-13609/17
11.11.20193-19-681/25
11.11.20192-17-5713/68