Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
3. juuli 2019

Riigikohus selgitab täiendavalt Riigikohtu 21. juuni välismaalaste seadust puudutanud otsust. 

27. juuni 2019

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) valis eile, 26. juuni hilisõhtul absoluutse häälteenamusega Eesti järgmiseks kohtunikuks Euroopa Inimõiguste Kohtus Peeter Roosma. Peeter Roosma on Riigikohtu kohtunik.

21. juuni 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas tänases kohtulahendis, et Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastu võetud raamotsusest lähtudes saab kriminaalmenetluses arvesse võtta liikmesriikides tehtud süüdimõistvaid kohtuotsuseid. Liikmesriigi süüdimõistva otsuse tunnustamine ei ole sealjuures vajalik.

Viimased lahendid
28.06.20193-17-933/18
28.06.20193-18-253/46
27.06.20193-17-1927/37
27.06.20193-18-1331/63
26.06.20195-19-39/2
21.06.20195-18-5/17
21.06.20191-17-10162/351
21.06.20195-19-28/10
19.06.20192-13-57327/133
19.06.20191-17-11930/45
19.06.20193-19-415/44
19.06.20194-17-5471/47
19.06.20193-17-1059/27
18.06.20195-19-34/2
18.06.20195-19-35/3