Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
15. Jaanuar 2019

President Kersti Kaljulaid tegi 14. jaanuaril Riigikogule ettepaneku nimetada Riigikohtu esimeheks tunnustatud õigusteadlane ja praegune Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees Villu Kõve.

14. Jaanuar 2019

Riigikohtu 99. aastapäevale pühendatud tänuaktusel autasustati 18 kooliõpilast, kes näitasid silmapaistvat arutlusoskust kaasuskonkursil.

11. Jaanuar 2019

President Kersti Kaljulaid allkirjastas ettepaneku, mille kohaselt vabastatakse Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist seoses tema kandidatuuriga Euroopa Kohtu kohtujuristiks.

Viimased lahendid
18.01.20195-18-5/12
18.01.20195-18-4/10
17.01.20193-17-911/161
16.01.20192-18-10407/9
16.01.20192-18-3298/40
10.01.20193-18-982/26
09.01.20192-17-11697/30
27.12.20181-17-10573/181
21.12.20181-16-10503/150
19.12.20183-17-62/32
19.12.20182-13-31650/81
19.12.20182-17-284/42
19.12.20182-18-11917/26
19.12.20183-16-1531/38
19.12.20182-14-58411/148