Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
13. September 2017
Praktikale oodatakse nii magistritaseme üliõpilasi kui ka bakalaureuseõppe tudengeid, avalduste esitamise tähtaeg on 6. oktoober.
12. September 2017
Riigikohus avaldas kohtupraktika analüüsi, milles käsitletakse narkojoobe tõendamist karistusseadustiku (KarS) § 424 mõttes.  
6. September 2017
Ajavahemikul 9.–30. september toimub esimese ja teise kohtuastme menetlusosaliste seas rahulolu-uuring, mille sihtrühmadeks on nii advokaadid ja prokurörid kui ka kohtusse pöördunud, kohtuistungil käinud ja kohtuotsuse saanud inimesed.
Viimased lahendid
19.09.20173-13-2425/47
13.09.20172-16-17452/16
06.09.20172-16-14591/21
31.08.20172-16-2548/62
30.08.20173-16-519/21
21.08.20175-17-19/7
21.08.20175-17-17/7
08.08.20173-13-2425/41
07.08.20175-17-15/5
07.08.20175-17-24/4
07.08.20175-17-18/4
07.08.20175-17-21/6
07.08.20175-17-22/6
07.08.20175-17-19/6
07.08.20175-17-14/4