Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Istungid

Lisaks infole eelolevate istungite kohta, leiab Riigikohtu veebilehelt viimase seitsme päeva kriminaal-, tsiviil- ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumite istungite nimekirja. Halduskolleegiumi istungeid kuvatakse toimumise järel 30 päeva..