Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Istungid

Lisaks infole eelolevate istungite kohta, leiab Riigikohtu veebilehelt viimase seitsme päeva kriminaal-, tsiviil- ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumite istungite nimekirja. Halduskolleegiumi istungeid kuvatakse toimumise järel 30 päeva.

HalduskolleegiumTsiviilkolleegiumKriminaalkolleegiumPõhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium
29.05.201827.08.201805.09.201811.09.2018
05.06.201803.09.201812.09.2018
12.06.201810.09.2018
19.06.201817.09.2018
17.07.201824.09.2018