Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Ringkonnakohtu otsuste annotatsioonid

PrintPDF

Ringkonnakohtu tsiviil-, kriminaal- ja haldusasjade otsuste annotatsioonid on kättesaadavad Exceli tabelitena. Annotatsioonid sisaldavad kohtupraktika keskseid seisukohti, eelkõige õiguslike küsimuste tõlgendusi.
Märksõnastikuna on kasutatud Riigikohtu lahendite märksõnastikku, mis on aastate jooksul muutunud.

Alates 2014. aastast Riigikohus enam ringkonnakohtu lahenditele annotatsioone ei koosta ega avalda.

2013
Haldusasjad
Kuriteo- ja väärteoasjad
Tsiviilasjad

2012
Haldusasjad
Kuriteo- ja väärteoasjad
Tsiviilasjad

2011
Haldusasjad
Kuriteo- ja väärteoasjad
Tsiviilasjad

2010
Haldusasjad
Kuriteo- ja väärteoasjad
Tsiviilasjad