Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtupraktika analüüsid

PrintPDF

Kohtupraktika analüüsid

Kohtupraktika analüüsid üldistavad ja võrdlevad esimese, teise ja kolmanda astme kohtulahendeid tsiviil-, kriminaal- ja haldusõiguse, samuti põhiseaduslikkuse järelevalve valdkonnas. Kohtupraktika analüüsid hõlmavad ka Riigikohtu praktika ülevaateid konkreetsetes küsimustes. Kohtupraktika analüüsides avaldatud seisukohti ei saa käsitada Riigikohtu seisukohtadena. Riigikohus võtab õiguslikke seisukohti vaid kohtulahendites.

Riigikohtu praktika ülevaated

Riigikohtu praktika ülevaated võtavad kokku värske kohtupraktika olulisemad seisukohad. Ülevaateid tsiviil-, kriminaal-, haldus- ja põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegiumi praktikast koostatakse üheksa korda aastas: jaanuaris, veebruaris, märtsis, aprillis, mais, juunis, oktoobris, novembris ja detsembris. Ülevaadetes esitatu ei ole võrdsustatav Riigikohtu lahendites väljendatud seisukohtadega.