Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Õigusteabe osakond

PrintPDF

Õigusteabe osakond analüüsib ja süstematiseerib Eesti ja vajadusel ka välismaist kohtupraktikat, tagab Riigikohtu lahendites toodud seisukohtade kättesaadavuse ning koostab Riigikohtu menetlusstatistika ülevaateid. Osakond tagab õigusteabe ja erialakirjanduse kättesaadavuse Riigikohtu teenistujatele. Osakond koordineerib seaduseelnõudele arvamuse andmist, vastab oma pädevuse piires Riigikohtusse saadetud pöördumistele ja korraldab isikute vastuvõttu.

Kontakt:
tel 730 9030
e-post tanel [dot] kaskatriigikohus [dot] ee