Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe

PrintPDF

Foto: Anni ÕnneleidAlates 2013. aasta 13. septembrist on Riigikohtu esimees dr. iur. Priit Pikamäe.

Priit Pikamäe on sündinud 22. novembril 1973. aastal Tallinnas, ta on abielus ja tal on kaks last. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja kaitsnud samas ka magister iurise kraadi, olles end täiendanud Prantsusmaal Poitiers ja Paris I (Panthéon-Sorbonne) ülikoolide õigusteaduskondades. 2006. aastast on Pikamäel õigusteaduse doktorikraad Tartu Ülikoolist.

Ta on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna külalisprofessor ning tema põhiline uurimisvaldkond on karistusõigus: kriminaalmenetlus ja vangistusõigus.

Priit Pikamäe on esimene Riigikohtu esimees, kes on enne esimehe ametisse asumist läbinud kohtunikuna Eesti kolmeastmelise kohtusüsteemi kõik kolm astet. Varasemad esimehed – Kaarel Parts, Rait Maruste, Uno Lõhmus ja Märt Rask on Riigikohtusse tulnud väljapoolt Eesti kohtusüsteemi.

Priit Pikamäel on kohtunikutöö kogemus aastast 2001, alustades toonase Tallinna Linnakohtu (praeguse Harju Maakohtu) kohtunikuna, liikudes sealt peatselt edasi Tallinna Ringkonnakohtusse. 2006. aastal nimetas Riigikogu Priit Pikamäe riigikohtunikuks, aastatel 2010–2013 oli ta Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees. Enne kohtunikuametisse asumist töötas Pikamäe justiitsministeeriumis.

Alates 1. jaanuarist 2017 on Priit Pikamäe Euroopa Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse esimees. Riigikohus on Euroopa kõrgemaid kohtuid koondava organisatsiooni liige alates selle loomisest 2004. aasta kevadel. Kaks aastat tagasi valiti Priit Pikamäe ühenduse juhatuse liikmeks, olles esimene Balti riikide kõrgemate kohtute esimees selles rollis. Oktoobris 2016 valiti ta ühenduse presidendiks, tema ametiaeg kestab kaks aastat.
Euroopa Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühendus koondab Euroopa Liidu liikmesriikide tsiviil- ja kriminaalvaidlusi lahendavate kõrgemate kohtute esimehi.