Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 23.03.2018
Näiteks 23.03.2018
1. November 2017
Oktoobri algusest kuni 10. novembrini on 9.–12. klassi õpilastel võimalus end asetada õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad.     
30. Oktoober 2017
Ettepanekuid kohtute haldamise nõukoja poolt sisse seatud kohtute aumärgi kandidaatide kohta võivad esitada kõik kohtunikud ja juristide kutseühendused kuni 8. jaanuarini.
19. Oktoober 2017
Neljapäeval ja reedel toimub Tallinnas Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgemate kohtute esimeeste kohtumine, mille keskseks teemaks on võimude lahususe tagamine.  
11. Oktoober 2017
Riigikohtu halduskolleegium asus tänases lahendis seisukohale, et ettevõtja tegevusloa peatamiseks peab pädev asutus olema rikkumise ettenähtud korras kindlaks teinud. 
9. Oktoober 2017
Riigikohus avaldas kohtupraktika analüüsi, kus uuriti, millistel juhtudel halduskohtud menetluse kinniseks kuulutavad, kuidas seda põhjendavad ja kas praktika on kohtuti ühesugune.
6. Oktoober 2017
Kohus, prokuratuur ja advokatuur tunnustasid eilsel õigusemõistmise nädalale pühendatud filmiõhtul ühiselt ajakirjanikku, kes on käsitlenud õigusemõistmise protsessi tasakaalukalt, sisukalt ja edasiviivalt.
5. Oktoober 2017
Riigikohus ootab praktikale nii magistritaseme üliõpilasi kui ka bakalaureuseõppe tudengeid, avalduste esitamise tähtaeg on 6. oktoober.
4. Oktoober 2017
Riigikohus asus Koeru, Rakke ja Lüganuse vallavolikogude kaebusi arutades seisukohale, et nimetatud valdade puhul on Vabariigi Valitsus haldusterritoriaalse korralduse muutmisel järginud seadusest tulenevaid nõudeid ja määrus ei ole põhiseadusega vastuolus.
2. Oktoober 2017
Õigusemõistmise nädala raames on kohtuteemad tavalisest enam tähelepanu all – nädala vältel saab tasuta õigusnõu, kuulutatakse välja kaasuskonkurss, toimuvad filmiõhtud ja arutelud ning ekskursioonid õpilastele. 
28. September 2017
Järgmisel nädalal, 2.-6. oktoobril tähistame õigusemõistmise nädalat ja sel puhul saab Tallinnas ning Tartus näha auhinnatud õigusteemalisi filme, millele järgnevad arutelud valdkonna ekspertidega.

Lehed