Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 17.10.2018
Näiteks 17.10.2018
23. Märts 2018

Reedel, 23. märtsil külastas Eesti kõrgeimat kohut Läti Konstitutsioonikohtu delegatsioon, mida juhtis president Ineta Ziemele. Külalisi võttis vastu Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

16. Märts 2018

Riigikohtu esimees kuulutas täna välja avaliku konkursi 30. juunist Riigikohtu halduskolleegiumis vabaneva riigikohtuniku ametikoha täitmiseks.

2. Märts 2018

Riigikohtu halduskolleegium sedastas tänases otsuses, et Tartu rahu järel Venemaal Eesti kodakondsusse opteerunute järeltulijad ei ole Eesti kodanikud, kui opteerumisele ei järgnenud iseseisvasse Eestisse elama asumine. Samal seisukohal olid Tallinna Halduskohus ja Tallinna Ringkonnakohus.

20. Veebruar 2018

Eile andis Justiitsministeerium esmakordselt „õiguse eest seisja“ auhinna inimestele, kes on märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Tunnustuse pälvisid Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees Saale Laos, vandeadvokaat Paul Varul ning Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus. 

13. Veebruar 2018

Ülevaated tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi aktuaalsest praktikast ajavahemikul septembri algusest kuni detsembri lõpuni 2017 on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel. Lisaks asub seal ülevaade Riigikohtu praktika kohta põhiseaduslikkuse järelevalve asjades 2017. aastal.

12. Veebruar 2018

Kohtunike täiskogul esitleti kogumikku „Kohtunikud, kohtu-uurijad ja prokurörid 1918–1940“, mis kingitakse Riigikohtu ja Riigiprokuratuuri poolt Eesti riigi sajanda sünnipäeva puhul sajale raamatukogule ja teabekeskusele.

9. Veebruar 2018

Riigikohtu esimees andis eilsel kohtunike täiskogu vastuvõtul kohtute aumärgid Tartu ringkonnakohtu kohtunikule Mati Kartaule ja Harju maakohtu esimehele Meelis Eerikule. 

9. Veebruar 2018

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe tõdes täna kohtunike ees peetud kõnes, et kohtusüsteemil tuleb infotehnoloogia mõjul tahes tahtmata teiseneda – loobuda tuleks paberdokumentide vormistamisnõudest menetlusseadustikes.

8. Veebruar 2018

Homme, 9. veebruaril kogunevad Eesti kohtunikud aastakoosolekule, mille keskseks teemaks on kohtunikuameti kutse-eetika. Kohtunike täiskogu koguneb kord aastas ja sinna kuuluvad kõik 237 hetkel ametis olevat kohtunikku.

1. Veebruar 2018

Riigikohus lahendas Danske Bank AS-i ja laenusaaja ning käendaja vahelist vaidlust, mille ajendiks oli panga hagi ligi saja tuhande euro suuruse laenujäägi ning lisaks ka viivise väljamaksmiseks. Riigikohus selgitas, millal võib käendusleping olla heade kommetega vastuolus ning täpsustas krediidiandja kohustusi laenusaaja maksevõime kontrollimisel.

Lehed