Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 23.03.2018
Näiteks 23.03.2018
21. September 2017
Riigikohus jättis tänase otsusega rahuldamata Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni 6. septembri 2017. a otsusele, millega ei keelatud kohaliku omavalitsuse volikogu korralistel valimistel elektroonilist hääletamist.
20. September 2017
Oktoobri alguses tähistatakse Eestis õigusemõistmise nädalat ja selle raames saavad Eesti Õigusbüroo juristidelt ilma tavapärase lepingutasuta õigusabi kõik, kes registreeruvad nõustamisele 20. septembrist kuni 6. oktoobrini. 
13. September 2017
Praktikale oodatakse nii magistritaseme üliõpilasi kui ka bakalaureuseõppe tudengeid, avalduste esitamise tähtaeg on 6. oktoober.
12. September 2017
Riigikohus avaldas kohtupraktika analüüsi, milles käsitletakse narkojoobe tõendamist karistusseadustiku (KarS) § 424 mõttes.  
6. September 2017
Ajavahemikul 9.–30. september toimub esimese ja teise kohtuastme menetlusosaliste seas rahulolu-uuring, mille sihtrühmadeks on nii advokaadid ja prokurörid kui ka kohtusse pöördunud, kohtuistungil käinud ja kohtuotsuse saanud inimesed.
21. August 2017
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium arutab vallavolikogude kaebusi sundliitmist puudutavatele valitsuse määrustele kirjalikus menetluses 5. ja 12. septembril.
17. Juuli 2017
Riigikohus ei võtnud menetlusse Võru, Lasva, Sõmerpalu, Vastseliina, Emmaste, Rakke ja Koeru valla määruskaebusi, kes taotlesid halduskohtult valdade sundliitmist puudutavate valitsuse määruste tühistamist ja esialgse õiguskaitse kohaldamist.
3. Juuli 2017
Riigikohus võtab 3. juulil kasutusele uue kodulehe seoses täieliku üleminekuga kohtute infosüsteemile KIS2. Sellest tulenevalt lõpeb Riigikohtu infosüsteemi paralleelne kasutamine ja alates 01.07.2017 tehtavates lahendites kaob ära unikaalne Riigikohtu kohtuasja number.
30. Juuni 2017
Riigikohtusse pöördus põhiseaduspärasuse kontrolliks õiguskantsler, kes leidis, et aktsiiside ennaktõstmine riivab alkoholi käitlemisega tegelevate ettevõtete ettevõtlusvabadust. 
27. Juuni 2017
Riigikohus selgitas tänases lahendis kohtu pädevust esialgse õiguskaitse kohaldamisel elamisloa vaidlustes. Seadus ei keela elamisloa andmist käimasoleva kohtuvaidluse ajaks abikaasa juurde elama asumiseks muuhulgas siis, kui tegemist on samasooliste isikute poolt välismaal sõlmitud abieluga.

Lehed