Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 17.01.2018
Näiteks 17.01.2018
8. Mai 2017
Riigikohus otsustas tänase määrusega mitte menetleda kassatsioonkaebusi kohtuasjades, milles vaieldi Tallinna linna kehtestatud öise alkoholimüügi ja lahtiolekuaja piirangu ning Suur-Karja tänava sissesõidukeelu õiguspärasuse üle.
25. Aprill 2017
Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe hinnangul ei ole kohtunik Rein Pokk tänases Postimehes kirjeldatud viisil käitunud kohtunikuametile väärikalt.
24. Aprill 2017
Konkurss kuulutati välja Tallinna ringkonnakohtu, Pärnu maakohtu, Tartu maakohtu, Viru maakohtu, Tallinna halduskohtu, Tartu halduskohtu ja kahe Harju maakohtu kohtunike leidmiseks.
24. Aprill 2017
Riigikohtu õigusteabe osakonnas on valminud kohtupraktika kordusanalüüs, milles käsitletakse mittevaralise kahju hüvitamise nõuete lahendamist tsiviil- ja kriminaalasjades 2016. aastal.  
17. Aprill 2017
Eesti kohtusüsteem on mitme näitaja põhjal Euroopa Liidu tõhusamate seas, selgub värskest Euroopa justiitssüsteemide võrdlustabelist Justice Scoreboard. Esikohal ollakse digitaalse suhtluse ning teisel kohal kohtumenetluse kiiruse poolest.
10. Aprill 2017
Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et Ramil Khalilovile ja Roman Mankole esitatud süüdistused terrorismi rahastamise kohta on tõendatud.
5. Aprill 2017
Euroopa liidu kõrgemate kohtute presidentide ühendus tegi avalduse, milles kinnitatakse solidaarsust Poola kohtunikkonnaga.
5. Aprill 2017
Riigikohus saatis ringkonnakohtule uueks arutamiseks kohtuasja, milles lapsevanem nõuab linnavalitsuselt kahju hüvitamist olukorras, kus üks laps viskas lasteaias teist kiviga ja mille tulemusena tekitati lapsele tervisekahjustus.
31. Märts 2017
Riigikohus selgitab tänases lahendis, milline on kohaliku omavalitsuse otsustusruum elukohajärgse kooli määramisel ning kuidas kohaldada seadust haridusliku erivajadusega õpilaste puhul.
29. Märts 2017
Riigikohus juhib tänases lahendis tähelepanu õigusnormidele, mis puudutavad isikuandmete kaitset ning autoriõigusi.

Lehed