Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 23.03.2018
Näiteks 23.03.2018
20. Juuni 2017
Euroopa Kohtunike Nõukogude katusorganisatsiooni (ENCJ) uuringus osalenud 82 Eesti kohtunikku andsid skaalal ühest kümneni oma sõltumatusele hindeks üheksa.
15. Juuni 2017
Täna ja homme toimub Pärnus Balti kõrgemate kohtu kohtunike iga-aastane kohtumine, kus keskendutakse kohtuhaldusega seotud küsimustele nagu näiteks juurdepääs õigusemõistmisele ja kohtuhaldusreformid kolmes riigis.
14. Juuni 2017
Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases lahendis, milliseid tingimusi tuleb vallal silmas pidada sundvalduse seadmisel.
9. Juuni 2017
Täna kuulutas kohtunikueksamikomisjon välja järjekordse kohtunikueksami, mille kirjalik osa toimub 18.–22. septembril ja suuline osa 16.–20. oktoobril. 
8. Juuni 2017
Riigikohtu esimees Priit Pikamäe keskendus täna parlamendi ees peetud ettekandes põhiõiguste kaitse süsteemi tõhustamise võimalustele. Ühe ettepanekuna tõi ta välja parlamendivähemuse õiguse otse Riigikohtusse pöördumiseks. 
6. Juuni 2017
Kui varasemalt on aastaraamatutes analüüsitud kriminaal-, haldus- ja tsiviilmenetlusega seonduvat, siis Kohtute aastaraamat 2016 keskendub põhiseaduslikkuse järelevalvele.
30. Mai 2017
Justiitsminister kuulutas välja konkursi kahele Pärnu maakohtu kohtuniku kohale. Avaldusi saab esitada 26. juunini.
18. Mai 2017
Riigikohus juhib tänases otsuses tähelepanu, et kutsetegevuses kasutusel olevat sõiduautot, mis on tähistatud nime, kontaktandmete, kaubamärgi vms, ei saa kehtiva seaduse kohaselt käsitada poliitilise välireklaamina.
16. Mai 2017
Riigikohtu hinnangul on põhiseadusega kooskõlas Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus, mis võimaldab olla nii Riigikogu kui kohaliku omavalitsuse volikogu liige.
11. Mai 2017
Riigikohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks piirangud, mis jätavad ilma töötuskindlustushüvitiseta inimesed, kes töise sissetuleku kaotamisel on äriühingu juhatuse liikmeks ega saa selle eest tasu.

Lehed