Avaleht

Riigikohus

Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus. Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus on sätestatud kohtute seaduses.

 

Riigikohtu pädevuses on:

  • põhiseaduslikkuse järelevalve teostamine;
  • kohtulahendite kassatsiooni korras läbivaatamine;
  • teistmisavalduste läbivaatamine;
  • muude seadusest tulenevate ülesannete täitmine.

 

Riigikohtu lahendid on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel. Lahendid, mis sisaldavad otsust Riigi Teatajas avaldatud õigustloova akti põhiseadusega kooskõla kohta, avaldatakse elektroonilise Riigi Teataja I osas.                               

Loe edasi...

Lahendid

Veel »