Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
23. veebruar 2021

Riigikohus võtab õigusteabe- ja koolitusosakonda tööle nõuniku, kelle põhiülesanne on töötada välja ja viia ellu kohtunike koolitusprogrammi oskuskoolituste valdkonnas.

10. veebruar 2021

Riigikohtu analüüs näitas, et kohtud pole kuriteos kannatanutele mittevaralise kahju hüvitamisel alati järjekindlad ning ka pealtnäha sarnaste juhtumite puhul võivad summad olla mõnikord väga erinevad. 

9. veebruar 2021

Riigikohtus valmis ülevaade kriminaaltoimiku prokuratuurile tagastamise põhjustest lihtmenetlustes ehk kiirmenetluses, käskmenetluses, lühimenetluses ja kokkuleppemenetluses.

Viimased lahendid
01.03.20214-20-2803/37
23.02.20212-19-14461/49
22.02.20211-20-470/33
19.02.20211-19-10157/71
18.02.20213-19-1837/52
18.02.20213-17-2565/136
17.02.20212-19-12247/34
17.02.20211-20-3298/21
17.02.20212-17-12712/47
17.02.20212-20-4536/39
15.02.20213-18-2294/44
12.02.20211-20-1301/35
10.02.20212-19-9679/27
10.02.20212-18-11489/76
10.02.20212-19-5601/57