Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
30. märts 2020

Õigusemõistmine riigis toimub edasi ka eriolukorra ajal, ent oma töötajate ja ka kohtuga kokku puutuvate inimeste tervise hoidmiseks ei lubata eriolukorra ajal kodanikke Riigikohtu hoonesse.

30. märts 2020

Laupäeval teatas välisminister Urmas Reinsalu, et Eesti aktiveeris inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli 15, mis lubab ajutiselt taganeda mõnest konventsiooniga võetud kohustusest, sealhulgas õiglasest kohtupidamisest. Riigikohus rõhutab, et artikli 15 kohaldamisel kehtib endiselt põhiseadus ning seega on tagatud ka õiglane kohtupidamine.

27. märts 2020

Riigikohtu kriminaalkolleegium juhtis lahendis tähelepanu, et narkootilise või psühhotroopse aine posti teel Eestisse tellimisel on aine ebaseaduslik sissevedu lõpule viidud Eesti riigipiiri ületamisega. Kui puudub tõsiselt võetav kahtlus aine pakendil oleva teabe tõepärasuses, ei ole puhta aine koguse tuvastamiseks ekspertiis kohustuslik.

Viimased lahendid
30.03.20203-18-1537/47
27.03.20202-17-3860/34
27.03.20201-19-2627/29
25.03.20202-16-14644/50
25.03.20202-17-19454/78
24.03.20203-19-1022/18
23.03.20203-16-1634/24
18.03.20202-18-3445/46
18.03.20203-19-1178/14
17.03.20204-19-2526/19
16.03.20202-19-9046/10
16.03.20203-19-1825/50
13.03.20201-17-11682/102
13.03.20201-19-9448/32
12.03.20203-20-17/11