Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
31. märts 2023

Riigikohus selgitas enam kui sada aastat tagasi ehitatud talumaja varjatud puudusi käsitlenud kohtuasjas, et hoone lepingutingimustele vastavuse hindamisel tuleb lähtuda sarnaste vanade hoonete tavapärasest seisukorrast, mitte uusehitistele kehtestatud nõuetest.

30. märts 2023

Riigikohus jättis täna rahuldamata Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (EÜVP) ja Oleg Ivanovi valimiskaebused, kuid juhtis tähelepanu sellele, et elektroonilise hääletuse korraldus on vaja senisest põhjalikumalt seadusesse kirja panna.

29. märts 2023

Riigikohus nõustus haldus- ja ringkonnakohtuga, et Tallinna linn ja sihtasutus Tallinna Haigla Arendus ei saanud vaidlustada Vabariigi Valitsuse otsust, millega uue Tallinna haigla ehitus jäeti välja EL-i toetusraha jaotamise kavast.

Viimased lahendid
31.03.20232-19-19586/85
30.03.20235-23-18/4
30.03.20235-23-24/3
30.03.20235-23-22/3
30.03.20235-23-20/5
30.03.20235-23-23/2
30.03.20231-20-9591/107
30.03.20232-19-9500/62
30.03.20235-23-19/3
29.03.20232-21-18008/31
29.03.20233-22-1634/13
29.03.20232-21-108985/32
29.03.20235-23-17/4
28.03.20235-23-12/5
28.03.20235-23-13/9