Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
27. september 2021

Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, et turumanipulatsioonina on karistatav üksnes tegevus, mis finantsturgu reaalselt või vähemalt tõenäoliselt mõjutab.

23. september 2021

Valminud on ülevaated Riigikohtu praktikast tsiviil-, süüteo- ja haldusasjades perioodil mai kuni august 2021. 

15. september 2021

Riigikohus ei rahuldanud Riigikogu liikme Kalle Grünthali kaebust presidendivalimiste hääletamiskorra rikkumise kohta. Hääletustulemuse kindlakstegemist puudutanud osas jättis kohus kaebuse läbi vaatamata.

Viimased lahendid
27.09.20214-21-950/20
27.09.20214-20-2732/34
23.09.20211-20-4195/40
23.09.20215-21-13/3
23.09.20211-20-2438/33
22.09.20212-20-110080/42
22.09.20211-19-7473/180
20.09.20212-20-9006/20
15.09.20215-21-11/2
10.09.20212-19-1719/84
10.09.20213-19-2069/19
08.09.20211-21-2684/12
26.08.20213-20-1285/50
01.07.20211-18-10214/92
01.07.20211-20-3082/62