Avaleht » Kautsjoni tasumine

Kautsjoni tasumine

Haldusasjad

Halduskohtumenetluse seadustiku alusel on kautsjon 25 eurot kassatsioon- või määruskaebuse või teistmisavalduse esitamisel. Kautsjoni tasumisest on vabastatud Eesti Vabariik kui menetlusosaline.

 

Tsiviilasjad
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel tasutakse kassatsioonkaebuselt kautsjoni 1% tsiviilasja hinnast, arvestades kaebuse ulatust, kuid mitte alla 100 euro ja mitte üle 3000 euro. Hagita asjas, mittevaralise hagi asjas, samuti määruskaebuselt tasutakse kautsjoni 50 eurot.

Kautsjoni tasumisest on vabastatud Eesti Vabariik kui menetlusosaline.

 

Kriminaal- ja väärteoasjad
Kriminaalmenetluse seadustiku ning väärteomenetluse seadustiku alusel kautsjoni tasuma ei pea.

 

Kautsjoni tasumisest 

Alates 1. juulist 2014 tuleb kautsjon tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele. Selgitusse tuleb märkida, kelle eest kautsjon tasutakse.


Vanadele kontodele laekunud kautsjonid suunatakse ümber uuele arveldusarvele.


Saaja: Rahandusministeerium


SEB Pank – a/a EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X)


Swedbank – a/a EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X)


Danske Bank – a/a EE513300333522160001 (SWIFT: FOREEE2X)


Nordea Bank – a/a EE221700017003510302 (SWIFT: NDEAEE2X)


01.01.2009 kehtima hakanud TsMS § 149 lg-st 8 tuleb kassaatori eest kautsjoni tasumisel kaebuses märkida kellele ja millisesse panka kautsjon tagastada kaebuse rahuldamise korral. TsMS § 149 lg 9 sätestab, et kautsjoni tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal kautsjon tasuti.