Avaleht » Kõrvalmenüü » Kohtupraktika analüüsid ja ülevaated » Ülevaated (EIK, ELK)

Ülevaated (EIK, ELK)

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) ja Euroopa Liidu Kohtu (ELK) olulisemate otsuste ülevaated on abiks kohtupraktikas orienteerumisel.

 

Uudised EIK tehtud lahendite kohta on eesti keeles kättesaadavad välisministeeriumi kodulehel: 

http://www.vm.ee/et/euroopa-liidu-kohus

 

EIK lahendite kokkuvõtted on eesti keeles süstematiseeritult kättesaadavad Riigi Teataja kodulehel:

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/eik_liigitus.html

 

ELK lahendite ülevaated olulisematest lahenditest on eesti keeles kättesaadavad välisministeeriumi kodulehel:

http://www.vm.ee/et/euroopa-liidu-kohus