LÖRRI LÄINUD PIDU

Maian Tohver
Juhendaja: Märt Tohver

Esitada trahvinõue Nädalalehele suuruses XXX eurot järgneval põhjusel.

Viktor Dransitov (kaebaja) on ärimees, kes on sattunud meedia huviorbiidi alla oma luksusliku eluviisiga. Dransitov on kordades maininud ajakirjandusele, et tema pärast kirjutagu ajakirjandus, mida tahab. Kuid pärast Nädalalehe (vastutaja) uudist, milles kajastati muuhulgas Viktori investeeringuid maksupettuses ning rahapesus uurimise alla sattunud ettevõttesse kui ka lekkinud fotosid kinnisest suvelõpupeost Viktor Dransitovi juures, pöördus Dransitov Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) palvega esitada Nädalalehele trahvinõue suuruses 5 000 000 eurot kui ka lõpetada tema pereliikmete isikuandmete avaldamine ning avaldada lekkinud foto autor. AKI otsus ei rahuldanud Viktor Dransitovit ning ta pöördus PS § 15 õiguse alusel halduskohtusse.

Viktor Dransitov- leiab, et Nädalalehes on avalikustatud tema delikaatseid isikuandmeid ning ka fotosid, mille puhul Viktor ise oma nõusolekut andnud pole. Nädalalehes on lisaks kahjustatud tema ärihuvisid nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks on kõmuloo tõttu ka tema edaspidised plaanid järgmistel Riigikogu valimistel hävitatud. Viimaks täheldab Viktor, et eelmainitud punktide alusel on tal õigus esitada 5 000 000 euro suurune trahvinõue.

Nädalaleht- leiab, et nende avaldatud artikkel Viktor Dransitovi kohta ei ole kahjustanud Viktori huve, sest Viktor oli ise andnud suulise nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks ja nende kajastamiseks meedias.

Viktor Dransitovi abikaasa ja lapsed- artiklis avalikustatud foto Viktori naisest lapsi magama saatmas on häirinud perekonna privaatsust ja arvestades, et nemad pole avaliku elu tegelased, tuleks foto nende arust eemaldada.

KOHTUOTSUS JA PÕHJENDUSED

IKS § 12 alusel on andmesubjekti nõusoleku korral tema isikuandmete töötlemine lubatud. Viktor Dransitov oli pressile korduvalt andnud oma suulise nõusoleku tema isikuandmete avaldamiseks. Nädalalehel oli õigus kirjutada Viktor Dransitovist uudis, võttes arvesse ka seda, et Viktorist on varemgi uudiseid kirjutatud ning Viktor on avaliku elu tegelane. Kuid nõusoleku isikuandmete töötlemise kohta on andnud ainult Viktor Dransitov. Tema naine ning lapsed mitte. IKS § 11 kohaselt võib andmesubjekt nõuda iga kell isiklike andmete lõpetamist. Lisaks on mainitud ka pildimaterjalide jäädvustamisest keeldumine. Viktor Dransitovi ning ta perekonna arust oli avaldatud artikkel Nädalalehes ebasünnis ja kahjustas ka nende reputatsiooni. Kohus arvab, et võttes arvesse artiklis kirjutatud teksti ning avaldatud pilte, peaks Nädalaleht eemaldama viivitamatult artikli meediast.

Meedias kajastatud foto autori väljaselgitamine ei puutu kohtu arvates asjasse. Üksikasjade puudumisel leiab kohus, et igal inimesel oli õigus peol pilte teha. Praegune kaasus ei puutu otseselt kokku lekkinud foto autori tuvastamisega.

Viktor Dransitovi 5 000 000 euro suurune trahvinõue kompenseerida Nädalalehe väljaandja poolt osaliselt. Arvestades sõnalist nõusolekut Viktor Dransitovilt, on Nädalalehe ainuke väärtegu piltide avalikustamine Viktori naisest ja lastest, kelle nõusolek neil puudus ning kes pole avaliku elu tegelased. Viktor Dransitovi 5 000 000 euro suuruse trahvinõude põhistamisel leiab kohus, et neljast esitatud punktist trahvinõudele on ainult üks seadustega põhjendatud. Selleks punktiks on ajakirjanduse tungimine Dransitovite pereellu, mis on kaasa toonud probleeme ka Viktori alaealistele lastele. Laste huve silmas pidades karistab kohus Nädalalehe väljaandjat XXX euro suuruse (mitte suurem kui 32 000 eurot) rahatrahviga.