Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
16. juuni 2021

Riigikohus otsustas, et halduskohus peab sisuliselt läbi vaatama taluomaniku kaebuse, mis puudutab aastaid tagasi tema naaberkinnistutele antud turba kaevandamise lubasid, sest varem polnud teda kaevanduse rajamisest teavitatud.

16. juuni 2021

Riigikohus võtab tööle tsiviilkolleegiumi nõuniku, kelle ülesanne on lahendada tsiviilasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte.

15. juuni 2021

Riigikohus selgitas, et riik ei pea metsaomanikule hüvitama neid looduskaitselisi piiranguid, mis kehtisid juba kinnistu ostmise hetkel.

Viimased lahendid
17.06.20213-19-1416/43
17.06.20213-19-1408/37
17.06.20212-18-17826/98
17.06.20212-16-17491/80
16.06.20212-17-19464/48
16.06.20212-20-5019/50
16.06.20212-17-9822/101
16.06.20211-20-1503/72
16.06.20213-20-999/37
16.06.20212-17-18657/141
16.06.20213-20-1245/31
15.06.20212-19-15657/29
15.06.20211-20-3067/33
15.06.20213-20-1249/12
15.06.20212-19-8577/98