Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
18. juuni 2019

Homme, 19. juunil kell 11 algab Riigikohtu halduskolleegiumi avalik istung, et arutada Lääne-Nigula valla kassatsioonkaebust ringkonnakohtu otsusele, mis kohustas valda uuesti kaaluma OÜ Kekkilä Eesti taotletud kaevandamisloa kooskõlastamist.

14. juuni 2019

Riigikohtu halduskolleegium otsustas, et Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) lõpetas Edelaraudtee AS-iga 2009. aastal sõlmitud reisijateveo avaliku teenindamise lepingu alates 2014. aasta 1. jaanuarist õiguspäraselt. Riigikohtu hinnangul toetas lepingu ühepoolset ennetähtaegset lõpetamist oluline avalik huvi võtta vananenud reisirongide asemel kasutusele uued rongid.

11. juuni 2019

Riigikohtu üldkogu otsustas, et vangistusseaduses sätestatud pikaajalise kokkusaamise absoluutne keeld vahistatule on põhiseadusega vastuolus, kuna see piirab ülemäära palju põhiseaduslikku õigust perekonnaelu puutumatusele. Riigikohus tunnistas otsusega pikaajalise kokkusaamise täieliku keelu eelvangistuses kehtetuks.

Viimased lahendid
18.06.20191-19-766/28
18.06.20192-16-7090/106
18.06.20193-16-2436/43
17.06.20191-15-1452/311
17.06.20195-19-36/4
14.06.20192-13-6457/143
14.06.20193-13-481/183
14.06.20191-18-1860/57
12.06.20192-18-7296/33
12.06.20192-18-2908/47
12.06.20192-17-11269/54
12.06.20192-14-50307/162
12.06.20192-17-14496/66
12.06.20195-19-31/2
12.06.20192-17-9023/68