Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
21. August 2017

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium arutab vallavolikogude kaebusi sundliitmist puudutavatele valitsuse määrustele kirjalikus menetluses 5. ja 12. septembril.

17. Juuli 2017

Riigikohus ei võtnud menetlusse Võru, Lasva, Sõmerpalu, Vastseliina, Emmaste, Rakke ja Koeru valla määruskaebusi, kes taotlesid halduskohtult valdade sundliitmist puudutavate valitsuse määruste tühistamist ja esialgse õiguskaitse kohaldamist.

3. Juuli 2017

Riigikohus võtab 3. juulil kasutusele uue kodulehe seoses täieliku üleminekuga kohtute infosüsteemile KIS2. Sellest tulenevalt lõpeb Riigikohtu infosüsteemi paralleelne kasutamine ja alates 01.07.2017 tehtavates lahendites kaob ära unikaalne Riigikohtu kohtuasja number.

Viimased lahendid
21.08.20175-17-19/7
21.08.20175-17-17/7
07.08.20175-17-15/5
07.08.20175-17-24/4
07.08.20175-17-18/4
07.08.20175-17-21/6
07.08.20175-17-22/6
07.08.20175-17-23/6
07.08.20175-17-19/6
07.08.20175-17-14/4
07.08.20175-17-17/4
07.08.20175-17-20/4
07.08.20175-17-16/4
02.08.20175-17-20/3
02.08.20175-17-24/3