Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
1. November 2017
Oktoobri algusest kuni 10. novembrini on 9.–12. klassi õpilastel võimalus end asetada õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad.     
30. Oktoober 2017
Ettepanekuid kohtute haldamise nõukoja poolt sisse seatud kohtute aumärgi kandidaatide kohta võivad esitada kõik kohtunikud ja juristide kutseühendused kuni 8. jaanuarini.
19. Oktoober 2017
Neljapäeval ja reedel toimub Tallinnas Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgemate kohtute esimeeste kohtumine, mille keskseks teemaks on võimude lahususe tagamine.  
Viimased lahendid
17.11.20171-17-4924/15
17.11.20173-15-2058/52
17.11.20174-16-5811/27
16.11.20175-17-39/3
15.11.20172-15-18987/26
14.11.20171-16-7102/18
14.11.20173-16-336/25
13.11.20172-12-16865/103
13.11.20172-16-5564/52
13.11.20172-14-62732/124
13.11.20172-10-4395/107
10.11.20171-17-4756/17
10.11.20171-17-4754/16
10.11.20171-17-4769/17
09.11.20171-15-10119/80