Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
19. Märts 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas tänases otsuses, et ebaõigeid andmeid avaldanud isikult saab andmete ümberlükkamist nõuda üldjuhul vaid samal viisil ja samas kohas, kuidas ja kus need avaldati.

18. Märts 2019

Riigikohtu halduskolleegium jättis täna rahuldamata Tallinna linna ja Kersti Sumera kassatsioonkaebused Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale, mis tühistas Tallinna linnavalitsuse korralduse jätta Edgar Kurgole tagastamata  õigusvastaselt võõrandatud vara.

15. Märts 2019

Riigikohtu halduskolleegium jättis rahuldamata kassatsioonikaebuse, milles viis Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvat ettevõtet taotlesid Tallinna ettevõtlusameti maksuotsuste ning Maksu- ja tolliameti otsuste tühistamist ning enammakstud müügimaksu tagastamist. Riigikohus lähtus Euroopa Kohtu eelotsusest ja nõustus ringkonnakohtu otsusega, et aastatel 2010–2011 Tallinnas kehtinud müügimaks ei olnud õigusvastane.

Viimased lahendid
20.03.20192-14-61508/73
20.03.20192-16-7011/114
20.03.20192-16-10435/138
20.03.20192-16-6563/81
19.03.20192-17-17140/47
19.03.20192-16-10632/70
18.03.20193-14-52793/59
15.03.20193-14-436/115
15.03.20191-18-8222/47
14.03.20192-17-1937/52
14.03.20191-18-4908/31
13.03.20195-19-10/2
13.03.20192-17-1026/47
12.03.20192-18-15009/45
12.03.20192-15-16682/73