Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
21. jaanuar 2021

Analüüs näitab, et kohtud rahuldavad Eestis umbes veerandi mittevaralise kahju nõuetest, mis on seotud avaliku võimu tegevuse või tegematajätmistega. 

19. jaanuar 2021

Riigikohtu üldkogu rahuldas täna riigi peaprokuröri taotluse, milles soovitakse esitada Tartu Maakohtu kohtunikule Eveli Vavrenjukile süüdistus mitmes kuriteos, ja edastas selle presidendile.

14. jaanuar 2021

Riigikohus tunnustas tänasel 101. aastapäeval parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid ja nende juhendajad. Tunnustamine leidis sel korral aset virtuaalselt.

Viimased lahendid
20.01.20212-17-18177/111
20.01.20213-19-569/27
13.01.20212-19-5940/76
08.01.20212-20-6730/42
06.01.20212-19-20574/19
06.01.20213-19-1207/21
29.12.20203-18-1432/93
23.12.20201-19-4422/107
23.12.20201-20-3927/22
23.12.20201-20-3926/24
23.12.20201-20-3925/21
22.12.20205-20-6/11
22.12.20205-20-9/2
21.12.20202-20-5086/52
18.12.20201-19-9021/14