Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
22. Märts 2019

Riigikohtu kriminaalkolleegium jättis tänase otsusega muutmata Tallinna ringkonnakohtu mõistetud nelja-aastase vanglakaristuse Eestis pikaajalise elamisloa alusel elavale Gruusia kodanikule, kes tulistas 2017. aasta veebruaris Tallinnas asuvas Metropoli hotellis teist meest jalga. Samas ei hinnanud riigikohus piisavalt põhjendatuks ringkonnakohtu otsust mõista lisakaristusena riigist väljasaatmine ja kaheksa-aastane sissesõidukeeld. Seetõttu saatis riigikohus asja ringkonnakohtule uueks arutamiseks.

19. Märts 2019

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas tänases otsuses, et ebaõigeid andmeid avaldanud isikult saab andmete ümberlükkamist nõuda üldjuhul vaid samal viisil ja samas kohas, kuidas ja kus need avaldati.

18. Märts 2019

Riigikohtu halduskolleegium jättis täna rahuldamata Tallinna linna ja Kersti Sumera kassatsioonkaebused Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale, mis tühistas Tallinna linnavalitsuse korralduse jätta Edgar Kurgole tagastamata  õigusvastaselt võõrandatud vara.

Viimased lahendid
25.03.20193-16-1195/30
22.03.20192-15-18182/131
22.03.20191-17-9941/80
21.03.20193-16-799/63
20.03.20195-19-13/2
20.03.20192-17-3069/29
20.03.20195-19-12/2
20.03.20192-16-6563/81
20.03.20192-17-1413/43
20.03.20192-16-10435/138
20.03.20192-14-61508/73
20.03.20192-16-7011/114
20.03.20192-18-4482/25
20.03.20195-19-11/2
20.03.20192-17-11804/175