Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
20. Veebruar 2018

Eile andis Justiitsministeerium esmakordselt „õiguse eest seisja“ auhinna inimestele, kes on märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Tunnustuse pälvisid Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees Saale Laos, vandeadvokaat Paul Varul ning Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus. 

13. Veebruar 2018

Ülevaated tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi aktuaalsest praktikast ajavahemikul septembri algusest kuni detsembri lõpuni 2017 on kättesaadavad Riigikohtu kodulehel. Lisaks asub seal ülevaade Riigikohtu praktika kohta põhiseaduslikkuse järelevalve asjades 2017. aastal.

12. Veebruar 2018

Kohtunike täiskogul esitleti kogumikku „Kohtunikud, kohtu-uurijad ja prokurörid 1918–1940“, mis kingitakse Riigikohtu ja Riigiprokuratuuri poolt Eesti riigi sajanda sünnipäeva puhul sajale raamatukogule ja teabekeskusele.

Viimased lahendid
21.02.20182-14-7385/204
20.02.20183-15-706/20
16.02.20181-16-4197/76
14.02.20182-15-3662/92
14.02.20182-16-3492/39
14.02.20182-16-13427/34
13.02.20182-17-8939/20
13.02.20182-16-2343/41
08.02.20181-17-4243/30
07.02.20182-15-15909/124
07.02.20181-17-1327/52
07.02.20182-16-118651/31
07.02.20182-16-15386/57
07.02.20181-17-8281/21
07.02.20181-14-10087/66