Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
28. september 2023

Riigikohus rahuldas kohaliku keskkonnaühenduse, MTÜ Päraküla seltsi kaebused Pärnumaal kahele kinnistusele antud raielubade peale. Load kinnitas Keskkonnaameti algoritm, mis ei osanud arvestada rohevõrgustiku tuumala reeglitega.

27. september 2023

Justiitsminister kuulutas 26. septembril välja konkursi ühele Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku ja ühele Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtuniku kohale.

18. september 2023

9. oktoobrini saavad õigusteaduse bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased kandideerida Eesti kõrgeima kohtu 2023/2024. õppeaasta praktikakonkursile. Seekord saavad kandideerijad valida nelja praktikaperioodi vahel ning magistrantidele makstakse praktikatasu.

Viimased lahendid
28.09.20233-21-979/44
21.09.20231-23-1269/18
19.09.20231-20-7354/53
12.09.20233-21-884/45
23.08.20233-20-1055/70
10.08.20233-23-1188/11
09.08.20232-20-5869/87
11.07.20233-23-428/12
11.07.20233-15-1781/66
10.07.20232-22-359/30
10.07.20232-20-9750/61
10.07.20232-21-16466/48
10.07.20232-20-11960/54
30.06.20233-20-1629/73
28.06.20235-23-2/13