Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
21. märts 2023

Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uue liikmena praegust Tartu Ringkonnakohtu kohtunikku Vahur-Peeter Liini ja alustab pärast uue Riigikogu kokku tulemist tema tutvustamist fraktsioonidele.

14. märts 2023

Riigikohus jättis täna muutmata tuntud arsti Matti Maimetsa õigeksmõistmise toimingupiirangu rikkumise süüdistuses, mis oli seotud tema tegevusega HI-viiruse vastaste ravimite hankimist koordineerivas komisjonis.

14. märts 2023

Riigikohus leidis täna avaldatud määruses, et tuulepargi püstitamine kaebaja elukohast rohkem kui 11 kilomeetri kaugusele merre ei saa ilmselgelt tema õigusi riivata.

Viimased lahendid
16.03.20232-20-13537/57
16.03.20235-23-9/2
16.03.20231-21-6698/50
15.03.20232-21-9335/18
15.03.20232-19-517/133
14.03.20233-22-1312/15
14.03.20235-23-7/2
14.03.20231-19-10225/120
10.03.20235-22-14/9
10.03.20235-23-8/2
10.03.20233-22-500/16
09.03.20231-17-11773/167
09.03.20234-22-3610/16
08.03.20232-18-9985/70
08.03.20232-20-17125/49