Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
8. Detsember 2017

Kohtunikueksamikomisjon kuulutas välja järjekordse kohtunikueksami, mille kirjalik osa toimub 19.–23. märtsil 2018 ja suuline osa 16.–20. aprillil 2018. 

4. Detsember 2017

Justiitsminister kuulutas välja konkursi viiele kohtunikukohale – kolm neist on Harju Maakohtus, üks Tartu Maakohtus ja üks Tallinna Halduskohtus.

20. November 2017

Et ühtlustada esitatavate kaebuste kvaliteeti ja vähendada võimalike puuduste kõrvaldamiseks kuluvat aega, pani Riigikohus kokku juhised kassatsioonkaebuse koostamiseks. 

Viimased lahendid
08.12.20173-16-2024/30
06.12.20172-15-5804/96
06.12.20172-17-5977/27
06.12.20172-14-21673/62
06.12.20172-16-15974/34
06.12.20172-15-3430/58
05.12.20173-14-52324/185
04.12.20173-15-873/142
04.12.20172-16-8010/37
01.12.20171-15-6223/48
01.12.20171-16-1036/96
01.12.20173-15-1791/40
30.11.20171-17-1327/48
29.11.20172-15-11546/47
29.11.20172-16-8010/36