Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
17. Oktoober 2018

Riigikohus lahendas Andmekaitse Inspektsiooni ja Tartu Vallavalitsuse vahelist vaidlust küsimuse üle, kas kohalik omavalitsus peab lisaks ametnikele ka töötajate töötasuga seotud andmed teabenõude saamisel isikustatud kujul väljastama.  

11. Oktoober 2018

Riigikohus ei rahuldanud MTÜ Emajõe Kaitseks kaebust, kuna seadus ei võimalda riigi eriplaneeringu algatamise otsuseid vaidlustada. Riigikohus selgitas, et kavandatava ehitise asukoha suhtes on võimalik ettepanekuid teha planeerimismenetluse käigus ning kui selliseid ettepanekuid ei arvestata, on kohtulikult kontrollitavad hilisemad otsused.

10. Oktoober 2018

Justiitsminister kuulutas välja konkursi kuue kohtunikukoha täitmiseks: üks neist on Tallinna Ringkonnakohtus, kaks Harju Maakohtus, üks Pärnu Maakohtus ja kaks Tartu Halduskohtus.

Viimased lahendid
17.10.20182-15-11786/114
17.10.20183-15-3228/37
17.10.20182-16-14213/45
15.10.20183-16-2231/33
12.10.20181-16-6179/84
12.10.20181-17-9149/80
12.10.20181-17-5176/37
11.10.20183-17-2132/17
11.10.20181-17-1219/39
10.10.20182-15-4856/81
10.10.20182-14-37663/54
10.10.20182-18-1450/11
10.10.20182-17-12525/53
10.10.20182-16-14722/50
10.10.20182-18-4121/9