Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
22. juuni 2022

Riigikohus juhtis täna avaldatud otsuses tähelepanu sellele, et abikaasad peavad ühisvara üldjuhul koos valitsema ja kui üks abikaasadest tegeleb ettevõtlusega, siis on otstarbekas sõlmida abieluvaraleping.

22. juuni 2022

Eesti Rahvuskultuuri Fondi (ERKF) juurde asutati endise riigikohtuniku Henn Jõksi mälestuseks fond, mis hakkab maksma stipendiume õigusteaduse tudengitele.

21. juuni 2022

Riigikohtu hinnangul on valla- või linnavolikogu liikmeks pürgijal õigus nõuda kohalikult omavalitsuselt teise kandidaadi elukohaandmete kontrollimist, sest nii-öelda poliitturism võib vähendada tema võimalusi saada valituks.

Viimased lahendid
22.06.20222-20-13586/103
22.06.20221-21-5067/40
22.06.20222-19-19160/42
22.06.20222-20-12522/44
22.06.20221-16-9171/1839
21.06.20222-19-10047/101
21.06.20221-22-3566/9
21.06.20223-21-2230/16
21.06.20221-20-2143/118
21.06.20222-21-1526/47
20.06.20222-19-43/43
20.06.20222-19-8045/46
20.06.20223-20-678/45
20.06.20223-20-2474/11
20.06.20221-20-9006/90