Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
14. juuni 2021

Riigikohus leiab, et ajakirjandusel on lai otsustusvabadus avalikku huvi pakkuvate teemade määratlemisel ja avalikul võimul, sealhulgas kohtul, pole üldjuhul alust sellesse sekkumiseks. 

10. juuni 2021

Riigikohus selgitas, et kuritegudes süüdistataval Tartu Maakohtu kohtunikul Eveli Vavrenjukil pole võimalik halduskohtus vaidlustada presidendi otsust, millega võeti temalt immuniteet.

9. juuni 2021

Riigikohtu esimees Villu Kõve toetab Riigikohtu kriminaalkolleegiumi uue liikmena praegust Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikku Heili Seppa.

Viimased lahendid
14.06.20211-19-7945/137
14.06.20213-17-62/57
11.06.20211-18-5732/226
11.06.20211-20-5333/33
10.06.20213-21-231/18
09.06.20212-18-13387/72
09.06.20212-17-7899/65
09.06.20212-20-3264/21
09.06.20212-18-2243/179
08.06.20215-21-5/2
08.06.20213-20-1697/31
08.06.20213-17-2591/263
08.06.20213-20-1943/36
07.06.20213-20-2362/63
03.06.20212-19-5601/61