Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
10. mai 2021

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Tallinna Ringkonnakohtu, kahele Harju Maakohtu ja ühele Viru Maakohtu kohtuniku kohale.

28. aprill 2021

Riigikohus otsib oma meeskonda IT-osakonna juhatajat, kelle ülesanne on kujundada Riigikohtu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia strateegiat ning infoturbe poliitikat, korraldada nende elluviimist ja IKT-süsteemi haldamist. 

21. aprill 2021

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas täna avaldatud määruses, et inimese kinnisesse asutusse tahtevastasele ravile paigutamisel peab kohtunik ta isiklikult ära kuulama ning see ei saa üldjuhul toimuda näiteks video vahendusel. Samuti peab patsiendile määrama esindaja enne esialgse õiguskaitse tähtaja pikendamist. 

Viimased lahendid
12.05.20212-18-6491/96
12.05.20212-20-114596/21
07.05.20211-16-6179/107
06.05.20212-15-13695/162
06.05.20212-18-18193/100
05.05.20212-17-19459/92
04.05.20212-19-13236/44
28.04.20211-20-1651/76
28.04.20212-18-17980/127
28.04.20213-20-1634/21
27.04.20213-17-1635/19
23.04.20211-20-3535/52
23.04.20212-20-10639/48
22.04.20212-18-12753/34
21.04.20212-14-6942/143