Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Судьи

PrintPDF

Виллу Кыве
Председатель Государственного суда

КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Пеэтер Ерофеев
Председатель коллегии,
судья

Хенн Йыкс
Судья

Антс Кулль
Судья

Яак Луйк
Судья

Тамбет Тампуу
Судья

Кай Куллеркупп
Судья

Каупо Пааль
Судья

  

КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Саале Лаос
Председатель коллегии,
судья

Ханнес Кирис
Судья

 Пааво Рандма
 Судья

   

Пеэтер Роосма
Судья

Велмар Бретт
Судья

 

КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ

Иво Пилвинг
Председатель коллегии,
судья

Юри Пылд
Судья

Вийве Лиги
Судья

Неле Паррест
Судья

Хейки Лоот
Судья