Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Судьи

PrintPDF

Прийт Пикамяэ
Председатель Государственного суда

КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Виллу Кыве
председатель коллегии,
Судья

Хенн Йыкс
Судья

Антс Кулль
Судья

Пеэтер Ерофеев
Судья

Яак Луйк
Судья

Тамбет Тампуу
Судья

Малле Сеппик
Судья

  

КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Саале Лаос
председатель коллегии,
Судья

Леа Киви
Судья

Ээрик Кергандберг
Судья

Ханнес Кирис
Судья

    Пааво Рандма
 Судья

Пеэтер Роосма
Судья

КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ

Иво Пилвинг
председатель коллегии,
Судья

Юри Пылд
Судья

Вийве Лиги

Судья

Неле Паррест

Судья