ENG

 Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

News

PrintPDF
6 May 2019

The newly published Justice Scoreboard 2019 once again ranks Estonia second in the European Union in terms of the efficiency of the justice system and the speed of proceedings.

5 Feb 2019

On the morning of 5 February, the Supreme Court en banc appointed the new Chairman of the Civil Chamber. This occurred due to the former Chairman of the Civil Chamber of the Supreme Court, Villu Kõve, being appointed as Chief Justice of the Supreme Court.

4 Feb 2019

On 31 January, the Riigikogu released the Chief Justice of the Supreme Court Priit Pikamäe from office and appointed Villu Kõve to this position. Kõve assumed the office of Chief Justice on 4 February.

Latest judgements
23.05.20192-19-2152/17
22.05.20192-18-13663/94
22.05.20192-17-8142/38
22.05.20192-16-16114/65
20.05.20192-16-17491/49
17.05.20191-18-9343/20
15.05.20192-19-548/33
15.05.20192-16-13034/108
15.05.20192-15-17822/104
14.05.20193-14-52077/65
13.05.20191-15-11032/308
10.05.20191-19-401/34
08.05.20192-17-16878/97
08.05.20192-17-9268/36
08.05.20194-18-3732/22