ENG

 Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Otsing

Search results

  1. Constitutional judgment 3-4-1-13-05

    ... monitoring survey of 2005 -  http://www.riso.ee/et/?q=node/136 ), as well as the introduction of mandatory ID-card, have created ...

    Anonymous (not verified) - 22.01.2015 - 15:01