FRA

 Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Les photos des juges de la Cour d'Etat

PrintPDF

Villu Kõve
Président de la Cour d'Etat

la Chambre civile

Urmas Volens
Président de la Chambre civile,
Juge

 

 

 

 

 

 

Margit Vutt
Juge

Ants Kull
Juge

Kaupo Paal
Juge

 

 

 

 

 

 

Vahur-Peeter Liin
Juge

Kai Kullerkupp 
Juge

Kalev Saare
Juge

  

la Chambre criminelle

Saale Laos
Président de la Chambre criminelle,
Juge

Hannes Kiris
Juge

  Paavo Randma
 Juge

Juhan Sarv
Juge

Velmar Brett
Juge


Heili Sepp
Juge

la Chambre administrative

Ivo Pilving
Président de la Chambre administrative,
Juge

Nele Siitam
Juge

Viive Ligi
Juge

Julia Laffranque
Juge

Heiki Loot
Juge