FRA

 Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Les photos des juges de la Cour d'Etat

PrintPDF

Villu Kõve
Président de la Cour d'Etat

la Chambre civile

Peeter Jerofejev
Président de la Chambre civile,
Juge

Henn Jõks
Juge

Ants Kull
Juge

Malle Seppik
Juge

Jaak Luik
Juge

Tambet Tampuu
Juge

 

  

la Chambre criminelle

Saale Laos
Président de la Chambre criminelle,
Juge

Eerik Kergandberg
Juge

Hannes Kiris
Juge

    Paavo Randma
 Juge

Peeter Roosma
Juge

Velmar Brett
Juge

la Chambre administrative

Ivo Pilving
Président de la Chambre administrative,
Juge

Jüri Põld
Juge

Viive Ligi

Juge

Nele Parrest

Juge

Heiki Loot

Juge