Mis see on?

Riigikohtu kaasuskonkurss pakub 9.–12. klassi õpilastele põneva võimaluse asetada end õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad. Konkurss toimub igal aastal, nii juba 13 aastat.

2017. aastal saabus konkursile 110 tööd, siin lehel on koha leidnud neist parimad. Auhinnatud tööd on grupeeritud (vanuse)klasside kaupa, eraldi on esitatud loovtööd. Samuti saab siin vaadata kaasuste tekste, mille Riigikohus spetsiaalselt konkursi tarbeks kirjutas. Head lugemist!

Nii nagu varasematel konkurssidel, said ka 2017. aastal osalejad valida kolme kaasuse vahel: esindatud oli nii kriminaal-, tsiviil- kui ka haldusõigus. Kaasuse lahendamiseks oli mitu võimalust:

a) nii, nagu seda tehakse kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse;
b) loovas vormis nagu essee, luuletus, joonistus, video vms.

Kõige olulisem oli, et lahendus lähtuks konkursil osaleja õiglustundest ja väärtushinnangutest.

2017. aasta kaasuskonkursi žürii oli 8-liikmeline. Žürii esimees oli kohtunik Nele Parrest (Riigikohus), žüriiliikmed Aigi Kivioja (Õiguskantsleri vanemnõunik), Kaupo Paal (Ringkonnakohtu kohtunik), Martin Tuulik (vanemprokurör), Indrek Sirk (advokaat), Indrek Riigor (õpetaja), Heddi Lutterus (Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusosakonna juhataja) ning Otti Eylandt (Eesti Päevalehe reporter).

Loe lisaks

Parimad tööd (2017)