Mis see on?

Riigikohtu kaasuskonkurss pakub 9.–12. klassi õpilastele põneva võimaluse asetada end õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega puutuvad kohtunikud kokku iga päev. Konkurss toimub juba 15. korda ja on sel aastal pühendatud Riigikohtu ning Eesti Vabariigi põhiseaduse 100. aastapäevadele.

Kuidas konkursil osaleda?

Nii nagu varasematel konkurssidel, saab ka sel aastal valida kolme kaasuse vahel: esindatud on kriminaal-, tsiviil- ja haldusõigus. Kaasuse lahendamiseks on mitu võimalust – kirjaliku kohtulahendina või loovas vormis.

Kuidas kaasust lahendada?

a) Nii, nagu seda tehakse kohtus. Esita esmalt lühidalt mõlema poole argumendid, sõnastades need kas kohtukõnena, kirjaliku nõudena või mõnel muul viisil. Seejärel too välja kohtuniku argumentatsioon ja otsus. Kaasuse lahendamisel võib õigusaktidest tugineda üksnes Eesti Vabariigi põhiseadusele. Žürii hindab töid neljas vanuserühmas: 9., 10., 11. ja 12. klassi arvestuses.

b) Loovas vormis nagu essee, luuletus, joonistus, video vms. Lahendusel ei pea olema kindlat struktuuri ning seaduste kasutamine otseselt lisapunkte ei anna, kuid kui soovid neid oma töösse põimida, on see loomulikult lubatud. Loovkategoorias hindab žürii töid ühes vanuserühmas: 9.–12. klassi õpilased, välja valitakse üks võidutöö.

Kõige olulisem on, et lahendus lähtuks sinu õiglustundest ja väärtushinnangutest. Teatavasti ongi õigus headuse ja õigluse kunst.

Lahenduse maksimaalne pikkus võib olla neli A4 lehekülge. Töö peab olema arvutikirjas (v.a loovtöö), kirjastiilis Times New Roman, kirjasuurusega 12 punkti ning 1,5-kordse reavahega. Oluline on lahenduse sisu, kuid vähetähtis ei ole ka töö korrektne vormistus.

Konkursitööle tuleb märkida oma ees- ja perekonnanimi, kool, klass, kontaktandmed (e-posti aadress, kontakttelefon) ning juhendaja nimi. Võttes konkursist osa iseseisvalt, pole juhendaja nime tarvis märkida. Juhendaja võib olla nii õpetaja kui ka lihtsalt õigusvaldkonnast huvitatud inimene.

Töö palume saata hiljemalt 10. novembriks e-posti aadressile konkurss@riigikohus.ee või saata/tuua paberkujul Riigikohtusse, aadressile Veski 32, Tartu 50409. Palume e-kirja teemareale või ümbrikule kirjutada märgusõna „Kaasuskonkurss“.

Iga vanusegrupi kolm paremat autorit ning nende juhendajad, samuti loovkategooria võitja ja tema juhendaja on oodatud 14. jaanuaril Riigikohtu 100. aastapäeva vastuvõtule, kus neid tänab Riigikohtu esimees.

Möödunud aasta parimad töid saab vaadata leheküljelt: https://www.riigikohus.ee/kaasuskonkurss/2018/

Lisainformatsioon:

Iris Raudsik
Riigikohtu kommunikatsioonispetsialist
e-post iris.raudsik@riigikohus.ee

Tel 730 9025

Loe edasiSulge