Mis see on?

Riigikohtu kaasuskonkurss pakub 9.–12. klassi õpilastele põneva võimaluse asetada end õigusemõistja rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad. Konkurss toimub igal aastal, nii juba 14 aastat.
2018. aastal osales konkursil 60 õpilast ja saabus 49 tööd, siin lehel on koha leidnud neist parimad. Auhinnatud tööd on grupeeritud (vanuse)klasside kaupa, eraldi on esitatud loovtööd. Samuti saab siin vaadata kaasuste tekste, mille Riigikohus spetsiaalselt konkursi tarbeks kirjutas. Head lugemist!

Nii nagu varasematel konkurssidel, said ka 2018. aastal osalejad valida kolme kaasuse vahel: esindatud oli nii kriminaal-, tsiviil- kui ka haldusõigus. Kaasuse lahendamiseks oli mitu võimalust:

a) nii, nagu seda tehakse kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse;
b) loovas vormis nagu essee, luuletus, joonistus, video vms.

Kõige olulisem oli, et lahendus lähtuks konkursil osaleja õiglustundest ja väärtushinnangutest.

2018. aasta kaasuskonkursi žürii oli 7-liikmeline. Žürii esimees oli riigikohtunik Paavo Randma, žüriiliikmed Toomas Liiva (vanemprokurör), Aare Ristikivi (õpetaja), Marko Jaeger (HTM-i õigusosakonna juhataja), Karina Lõhmus-Ein (vandeadvokaat), Tiina Pappel (kohtunik) ja Külli Taro (Õiguskantsleri kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja).

Loe lisaks

Parimad tööd (2018)