Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Teabenõude esitamine

3. september 2014
PrintPDF

Lisainfo: kui Teie esitatud teabenõude täitmiseks tuleb teavet juurde koguda ja analüüsida, siis on tegemist selgitustaotlusega vastavalt märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusele. Selgitustaotlusele vastame 30 kalendripäeva jooksul alates selle registreerimisest, kuid kui vastamine osutub keerukaks, võime vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Selgitustaotlused, mille vastamine ei ole Riigikohtu pädevuses, edastame vastamiseks pädevale asutusele ja teavitame sellest ka Teid. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 5 lg-s 9 nimetatud juhtudel võime selgitustaotlusele vastamisest loobuda.