Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Rahvusvaheline koostöö

PrintPDF

Riigikohus esindab Eestit mitmes õigusemõistmise ja kohtunike koolitusega seotud rahvusvahelises organisatsioonis. Riigikohtu välissuhtluse eesmärk on vahetada teadmisi-kogemusi, tihendada koostööd teiste kõrgemate kohtutega ja tutvustada Eesti õigus- ja kohtusüsteemi. Kõige tihedamalt osaleb Riigikohus Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse, Euroopa Liidu Kõrgemate Halduskohtute Ühenduse, Euroopa Konstitutsioonikohtute Konverentsi, Veneetsia Komisjoni ja Euroopa Kohtunike Koolituse Võrgustiku tegevuses. Iga-aastaseks traditsiooniks on saanud ka Balti riikide ülemkohtute kohtumised.

Välissuhtlust puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud aadressil:

Karin Leichter-Tammisto, esimehe nõunik
telefon 730 9022
e-post karin [dot] leichter-tammistoatriigikohus [dot] ee