Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Rahvusvaheline koostöö

PrintPDF

Riigikohus esindab Eestit mitmes õigusemõistmise ja kohtunike koolitusega seotud rahvusvahelises organisatsioonis. Riigikohtu välissuhtluse eesmärk on vahetada teadmisi-kogemusi, tihendada koostööd teiste kõrgemate kohtutega ja tutvustada Eesti õigus- ja kohtusüsteemi. Kõige tihedamalt osaleb Riigikohus Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse, Euroopa Liidu Kõrgemate Halduskohtute Ühenduse, Euroopa Konstitutsioonikohtute Konverentsi, Veneetsia Komisjoni ja Euroopa Kohtunike Koolituse Võrgustiku tegevuses. Iga-aastaseks traditsiooniks on saanud ka Balti riikide ülemkohtute kohtumised.

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe valiti oktoobris 2016 Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühenduse presidendiks. Tema ametiaeg kestab kuni 2018. aasta lõpuni. Sellega seoses toimuvad 2017. aastal Eestis nii Ühenduse juhatuse koosolek kui ka EL-i liikmesriikide ülemkohtute presidentide iga-aastane konverents.  

Välissuhtlust puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud aadressil:

Liis Lindström, esimehe nõunik
telefon 730 9022
e-post liis [dot] lindstromatriigikohus [dot] ee