Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunike omavalitsuskogud

PrintPDF

Õigusemõistmise ja kogu kohtusüsteemi arengus täidavad kandvat rolli kohtunike omavalitsuskogud. Enamik omavalitsuskogudest tegutseb Riigikohtu juures, kahe omavalitsuskogu - kohtunike täiskogu ja kohtute haldamise nõukoja - tööd juhib Riigikohtu esimees.