Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Dokumendid

PrintPDF

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumente saab otsida andmeväljade ja järgmiste dokumendiliikide alusel: sissetulev kiri, väljaminev kiri, leping, määrus, käskkiri, otsus. Täidetud peab olema vähemalt üks otsinguväli.

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente alljärgnevate andmeväljade järgi:

• pealkiri – dokumendi pealkirja järgi;
• registreerimise kuupäev – dokumendi registreerimise kuupäeva või vahemiku järgi;
Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäevaväljale sama kuupäev. Näiteks kui soovite leida 02.04.2015 registreeritud dokumenti või dokumente, tuleb väljale „alates“ sisestada kuupäev 02.04.2015 ning väljale „kuni“ kuupäev 02.04.2015;
• dokumendi liik – dokumendi liigi järgi;
• teine osapool – dokumendi saatja või saaja nime järgi;
• saatja viit – saatja asutuse dokumendi registreerimise numbri järgi;
• saabumis/saatmisviis – saabumise või saatmisviisi järgi;
• juurdepääsupiirang – dokumendi juurdepääsupiirangu järgi;
• juurdepääsupiirangu alus – dokumendi juurdepääsupiirangu aluse järgi. Aluse järgi otsides on soovitatav otsida ka seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus);
• juurdepääsu lõpu kuupäev – juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Sel väljal kehtivad samad otsingu tingimused mis väljal „Registreerimise kpv“;
• kiirotsinguga saab otsida dokumendi kõikide andmeväljade seast. Otsisõna pikkus peab olema vähemalt kolm tähemärki.
 
Dokumentide nimekiri
Otsingu tulem kuvatakse tabelina, ühele lehele kuvatakse 20 dokumenti.
Kogu otsingu tulemis kuvatakse 100 esimest dokumenti, kusjuures uuemad on eespool. Täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada.
Dokumendi metaandmete ja avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata veerus oleval tekstil.
Dokumendi andmete detailvaates kuvatakse lisaandmeväljad.
Avalikke faile näeb osas „Failid“ ja seoseid teiste dokumentidega osas „Seosed“.

  • Eesti Vabariigi Riigikohtu palgajuhend kehtestatakse kohtute seaduse § 32 ja Riigikohtu kodukorra alusel. Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 28 lg 1 p 25 alusel avaliku teenistuse veebis.
  • 2023. eelarveaastal kasutamata jäänud vahendite 2024. aastasse kandmise käskkiri (lisa 1, lisa 2).
  • Riigikohtu eelarve on avaldatud vastava aasta riigieelarve seaduses.