Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Statistika

PrintPDF
Riigikohtu avalike statistiliste näitajatega on võimalik tutvuda Microsoft Power BI aruandekeskkonnas, mis on loodud e-toimiku infosüsteemi andmelao alusel. Dünaamilisel töölaual kuvatakse eelmise kalendrikuu andmeid. See tähendab, et kui muutuvad andmed e-toimikus, siis kajastuvad muudatused ka andmelaos ja töölaual. Aruandeid illustreerivad joonised.
 
Riigikohtu statistika töölaual on ülevaade Eesti kõrgeima kohtu töökoormusest eel- ja põhimenetluses ning põhiseaduslikkuse järelevalve asjades. Koondandmeid kuvatakse aastate kaupa viimase viie aasta kohta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esimese ja teise astme kohtute menetlusstatistika kohta loe lähemalt kohtute veebilehelt. Kohtute avalikke aruandeid, sh töölaua omadusi ja funktsioone selgitatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse koostatud videojuhendis.

 

Riigikohtu statistika lühiülevaade

  Haldusasjad  Kuriteo- ja väärteoasjad  Tsiviilasjad  PSJV asjad 
Aasta Menetlus-
taotlusi
Lahendatud
asju
Menetlus-
taotlusi
Lahendatud
asju
Menetlus-
taotlusi
Lahendatud
asju
Lahendatud
asju
2023 708 62 964 61 1283 98 46
2022 743 55 1047 67 1209 79 12
2021 750 78 1171 62 1281 103 34
2020 735 68 1147 88 1287 102 12
2019 809 82 1222 66 1290 141 45
2018 961 76 1124 59 1245 155 8
2017 1120 85 1243 93 1355 194 43

 

Riigikohtu statistika 1993–2017

Riigikohtu statistika 2018–2022