Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Statistika

PrintPDF

 

 Haldusasjad Kuriteo- ja väärteoasjad Tsiviilasjad PSJV asjad 
AastaMenetlus-
taotlusi
Lahendatud
asju
Menetlus-
taotlusi
Lahendatud
asju
Menetlus-
taotlusi
Lahendatud
asju
Lahendatud
asju
20226345510476712097912
202175078117162128110334
202073568114788128710212
201980982122266129014145
20189617611245912451558
2017112085124393135519443

 

Menetlustaotluste läbivaatamine Riigikohtus

 

2022. a esitati 2491 menetlustaotlust: 2247 menetlusloa taotlust ning 244 riigi õigusabi (RÕA) või menetlusabi taotlust.

Kokku oli menetluses 2999 taotlust: 2734 menetlusloa taotlust ning 265 RÕA või menetlusabi taotlust.

Läbi vaadati 2453 taotlust: 2205 menetlusloa taotlust ning 248 RÕA või menetlusabi taotlust.

Läbivaadatud menetlusloa taotlustest otsustati menetlusse võtmine 1946 taotluse osas, millest võeti menetlusse 241 taotlust, s.o 12%. Ülejäänud taotlused kas tagastati, jäeti läbi vaatamata või loobuti taotlusest. Riigikohtu jõudlus menetlustaotluste läbivaatamisel oli 99%.

 

Kohtuasjade läbivaatamine Riigikohtus

2022

Detailne menetlusstatistika 2022 (PDF-fail)
Põhimenetlusstatistika 2022 (Excel)
Eelmenetlusstatistika 2022 (Excel)
Põhiseaduslikkuse järelevalve asjade läbivaatamine 2022 (PDF-fail)

2021

Detailne menetlusstatistika 2021 (PDF-fail)
Põhimenetlusstatistika 2021 (Excel)
Eelmenetlusstatistika 2021 (Excel)
Põhiseaduslikkuse järelevalve asjade läbivaatamine 2021 (Excel)

2020
Detailne menetlusstatistika 2020 (PDF-fail)
Põhimenetlusstatistika 2020 (Excel)
Eelmenetlusstatistika 2020 (Excel)
Põhiseaduslikkuse järelevalve asjade läbivaatamine 2020 (Excel)

2019
Detailne menetlusstatistika 2019 (PDF-fail)
Põhimenetlusstatistika 2019 (Excel)
Eelmenetlusstatistika 2019 (Excel)
Põhiseaduslikkuse järelevalve asjade läbivaatamine 2019 (Excel)

2018
Detailne menetlusstatistika 2018 (PDF-fail)
Põhimenetlusstatistika 2018 (Excel)
Eelmenetlusstatistika 2018 (Excel)


Statistika 1993–2017