Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigihanked

PrintPDF

Riigikohus korraldab riigihankeid vastavalt Riigikohtu hankekorrale  ja riigihangete seadusele. Riigikohtu 2018. aasta hankeplaan on kättesaadav siit, täpsema info Riigikohtu korraldatud hangete kohta leiab e-riigihangete keskkonnast.