Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigihanked

PrintPDF

Riigikohus korraldab riigihankeid vastavalt Riigikohtu hankekorrale  ja riigihangete seadusele. Täpsema info Riigikohtu hangete kohta leiab e-riigihangete keskkonnast.

 

Hankeplaan:

Riigikohtu hankeplaan 2022


Hanked: 

Riigikohtu reisikorraldusteenuse ostmine 2023. aastal

Elektrienergia ostmine Riigikohtule aastaks 2023