Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 21.07.2017
Näiteks 21.07.2017
17. Juuli 2017

Riigikohus ei võtnud menetlusse Võru, Lasva, Sõmerpalu, Vastseliina, Emmaste, Rakke ja Koeru valla määruskaebusi, kes taotlesid halduskohtult valdade sundliitmist puudutavate valitsuse määruste tühistamist ja esialgse õiguskaitse kohaldamist.

3. Juuli 2017

Riigikohus võtab 3. juulil kasutusele uue kodulehe seoses täieliku üleminekuga kohtute infosüsteemile KIS2. Sellest tulenevalt lõpeb Riigikohtu infosüsteemi paralleelne kasutamine ja alates 01.07.2017 tehtavates lahendites kaob ära unikaalne Riigikohtu kohtuasja number.

30. Juuni 2017

Riigikohtusse pöördus põhiseaduspärasuse kontrolliks õiguskantsler, kes leidis, et aktsiiside ennaktõstmine riivab alkoholi käitlemisega tegelevate ettevõtete ettevõtlusvabadust. 

27. Juuni 2017

Riigikohus selgitas tänases lahendis kohtu pädevust esialgse õiguskaitse kohaldamisel elamisloa vaidlustes. Seadus ei keela elamisloa andmist käimasoleva kohtuvaidluse ajaks abikaasa juurde elama asumiseks muuhulgas siis, kui tegemist on samasooliste isikute poolt välismaal sõlmitud abieluga.

20. Juuni 2017

Euroopa Kohtunike Nõukogude katusorganisatsiooni (ENCJ) uuringus osalenud 82 Eesti kohtunikku andsid skaalal ühest kümneni oma sõltumatusele hindeks üheksa.

15. Juuni 2017

Täna ja homme toimub Pärnus Balti kõrgemate kohtu kohtunike iga-aastane kohtumine, kus keskendutakse kohtuhaldusega seotud küsimustele nagu näiteks juurdepääs õigusemõistmisele ja kohtuhaldusreformid kolmes riigis.

14. Juuni 2017

Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases lahendis, milliseid tingimusi tuleb vallal silmas pidada sundvalduse seadmisel.

9. Juuni 2017

Täna kuulutas kohtunikueksamikomisjon välja järjekordse kohtunikueksami, mille kirjalik osa toimub 18.–22. septembril ja suuline osa 16.–20. oktoobril. 

8. Juuni 2017

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe keskendus täna parlamendi ees peetud ettekandes põhiõiguste kaitse süsteemi tõhustamise võimalustele. Ühe ettepanekuna tõi ta välja parlamendivähemuse õiguse otse Riigikohtusse pöördumiseks. 

6. Juuni 2017

Kui varasemalt on aastaraamatutes analüüsitud kriminaal-, haldus- ja tsiviilmenetlusega seonduvat, siis Kohtute aastaraamat 2016 keskendub põhiseaduslikkuse järelevalvele.

Lehed