Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 18.01.2018
Näiteks 18.01.2018
12. Jaanuar 2018

Täna kell 13 toimuval Riigikohtu 98. aastapäeva tänuaktusel annab Riigikohtu esimees autasud 16 kooliõpilasele, kelle tööd valiti välja 110 konkursile saabunud lahenduse seast.  

3. Jaanuar 2018

Hiljuti menetlusosaliste seas läbiviidud rahulolu-uuringust selgus, et Eesti kohtusüsteemi peab pigem või väga usaldusväärseks 88 protsenti advokaatidest ja koguni 97 protsenti prokuröridest. Kohtusse pöördunud ja kohtus käinud inimestest pidas kohtusüsteemi usaldusväärseks keskmiselt 80 protsenti.

24. Detsember 2017

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe märgib, et Volli Kalm oli rektor, kes vaatamata oma reaalteaduslikule taustale oli Eesti õigusteadusele sügavalt oma inimene.

21. Detsember 2017

Euroopa liidu kõrgemate kohtute presidentide võrgustik tegi esmaspäeval, 18. detsembril pöördumise Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermansile. 

19. Detsember 2017

Parimate õpilastööde autorid on saanud kutse tänuaktusele, mis toimub 12. jaanuaril Tartus. Neid, kes selleaastases tihedas konkurentsis äramärkimist ei leidnud, julgustame uuesti osalema 2018. aastal. 

18. Detsember 2017

President Kersti Kaljulaid nimetas täna, 18. detsembril ametisse kaks halduskohtunikku ja seitse maakohtu kohtunikku. Esimese astme kohtunikeks nimetati Viktor Bome, Dina Sõritsa, Siiri Malmberg, Anu Talu, Endla Ülviste, Roman Levin, Heili Sepp, Maret Hallikma ja Juhan Siider. 

12. Detsember 2017

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas tänase otsusega osaliselt AS Tallinna Vesi kaebuse Konkurentsiameti vastu, leides siiski, et Konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta. 

8. Detsember 2017

Kohtunikueksamikomisjon kuulutas välja järjekordse kohtunikueksami, mille kirjalik osa toimub 19.–23. märtsil 2018 ja suuline osa 16.–20. aprillil 2018. 

4. Detsember 2017

Justiitsminister kuulutas välja konkursi viiele kohtunikukohale – kolm neist on Harju Maakohtus, üks Tartu Maakohtus ja üks Tallinna Halduskohtus.

20. November 2017

Et ühtlustada esitatavate kaebuste kvaliteeti ja vähendada võimalike puuduste kõrvaldamiseks kuluvat aega, pani Riigikohus kokku juhised kassatsioonkaebuse koostamiseks. 

Lehed