Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 16.10.2021
Näiteks 16.10.2021
13. oktoober 2021

Riigikohus selgitas 13. oktoobril avaldatud otsuses, et mälestise omanikul tuleb täita riigi seatud piiranguid ning ilma muinsuskaitse loa ja järelevalveta tegutsemine on lubamatu. Samal ajal tuleb riigil tagada, et omanikule pandud kohustused mälestise korrashoiul ja säilitamisel poleks ülemäärased. 

10. oktoober 2021

Riigikohus kuulutas välja kaasuskonkursi, mis pakub 9.–12. klassi õpilastele põneva võimaluse asetada end kohtuniku rolli ning proovida, kui kerge või keeruline on erinevaid vastandlikke huve kaaludes õige ja õiglase otsuseni jõuda.

6. oktoober 2021

Riigikohus selgitas vastutusotsuse tegemist puudutanud lahendis, et äriühingu juhatuse liige ei või dividende välja maksta, kui äriühingul on ajatamata maksuvõlg, mille tasumiseks olemasolevast varast ei jätku.

3. oktoober 2021

4.–10. oktoobrini toimub iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua.

1. oktoober 2021

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi kokku kümnele kohtunikukohale – kaks neist Tallinna Ringkonnakohtus, üks Tartu Ringkonnakohtus, viis Harju Maakohtus ja kaks kohta Tartu Maakohtus.

28. september 2021

Riigikohus leidis, et kohalikel valimistel kandideerijate tegeliku elukoha ja rahvastikuregistri andmete kokkulangemist tuleb kontrollida, kuid seda peab tegema kohalik omavalitsus, mitte valimiskomisjon.

28. september 2021

Riigikohus tunnistas osaliselt põhiseadusevastaseks välismaalaste seaduse, mis ei võimaldanud anda elamisluba välismaalasele, et ta saaks asuda elama Eestisse oma samast soost registreeritud elukaaslase juurde, kes viibib siin elamisloa alusel.

27. september 2021

Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, et turumanipulatsioonina on karistatav üksnes tegevus, mis finantsturgu reaalselt või vähemalt tõenäoliselt mõjutab.

23. september 2021

Valminud on ülevaated Riigikohtu praktikast tsiviil-, süüteo- ja haldusasjades perioodil mai kuni august 2021. 

15. september 2021

Riigikohus ei rahuldanud Riigikogu liikme Kalle Grünthali kaebust presidendivalimiste hääletamiskorra rikkumise kohta. Hääletustulemuse kindlakstegemist puudutanud osas jättis kohus kaebuse läbi vaatamata.

Lehed