Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 30.06.2023
Näiteks 30.06.2023
29. mai 2023

Kohtunikueksamikomisjon kuulutas välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 11.–13. septembril ja suuline osa 16.–19. oktoobril 2023. aastal.

25. mai 2023

Riigikohus tähistas täna 30 aasta möödumist oma taas asutamisest raamatu „Eesti riigi kolmas sammas“ avaldamisega ja akadeemilise juubeliaktusega.

25. mai 2023

Riigikohus tühistas kolmapäeval avaldatud otsusega Kolga-Jaani lähedal turba kaevandamiseks väljastatud load, sest naaberkinnistul asuva talu omanik oli jäetud menetlusse kaasamata ja see võis viia lubade andmisel sisuliste vigadeni.

24. mai 2023

Riigikohus võõrustab 23.–25. mail Läti ja Leedu konstitutsioonikohtute esindajaid, kellega arutatakse peamiselt riikide põhiseaduste ja Euroopa Liidu õiguse tasakaalu ning kohtunike õiguslike tagatiste küsimusi.

19. mai 2023

Sel nädalal külastas Riigikohut kõrgetasemeline Armeenia esindus, et tutvuda Eesti justiitssüsteemiga ja eelkõige just elektrooniliste lahenduste kasutamise võimalustega.

18. mai 2023

Saksamaa konstitutsioonikohus korraldas mai alguses Berliinis kongressi, kus Euroopa riikide põhiseaduskohtute juhid ja nende asetäitjad vahetasid mõtteid kliimamuutuste vastase võitlusega seotud kohtuasjade ja seaduste üle.

18. mai 2023

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi kolmele Tartu Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku, ühele Tartu Maakohtu süüteoosakonna kohtuniku, kahele Harju Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku ja ühele Viru Maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale.

16. mai 2023

Riigikohus tühistas täna endisele diplomaadile Clyde Kullile riigisaladuse kaitse nõuete rikkumise eest määratud 400-eurose trahvi, sest väidetav väärtegu pandi toime Eesti Pariisi suursaatkonnas, mis pole Eesti territoorium.

15. mai 2023

Riigikohus otsib oma meeskonda halduskolleegiumi nõunikku, kelle ülesanne on lahendada haldusasjade menetlusse võtmisega seotud küsimusi, valmistada ette menetluslubade andmise otsustamist, kohtuasjade läbivaatamist ja kohtulahendite projekte. Kandideerimistähtaeg on 5. juuni. 

12. mai 2023

Aprilli lõpus toimus teist aastat järjest kolmepäevane koolitus, mille raames arutlesid alustavad kohtunikud tippõigusametnikega, omandasid praktilisi näpunäiteid ning ehitasid omavahelist võrgustikku.

Lehed