Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Uudiste arhiiv

Näiteks 01.12.2021
Näiteks 01.12.2021
30. November 2021

Tänavune institutsioonide usaldusväärsuse uuring näitas, et Eesti kohtuid usaldab 71 protsenti vastanutest. Varasemate uuringutega võrreldes on tõus olnud märkimisväärne. 

29. November 2021

President Alar Karis nimetas esmaspäeval kohtunikena ametisse Inna Ombleri, Priit Kama ja Anna Liivi, lisaks viiakse Riigikohtu üldkogu otsusega maakohtust ringkonnakohtusse üle Janika Kallin ja Elina Elkind.

29. November 2021

COVID-19 haiguse laieneva leviku tingimustes on ohutute töötingimuste loomiseks ja nakkuse leviku riskide maandamiseks vajalik, et Riigikohtu hoonesse sisenemisel esitavad kõik külastajad alates 20. oktoobrist 2021 pääslas ühe alljärgnevatest tõenditest, mis kinnitab:

29. November 2021

Kohtunikueksamikomisjon kuulutab välja kohtunikueksami. Kohtunikueksami kirjalik osa toimub 7.-11. märtsil 2022. a ja suuline osa 11.-14. aprillil 2022. a.

25. November 2021

Riigikohus selgitas kahes 25. novembril avaldatud määruses, et kohtutel tuleb Kaitseväes kehtestatud vaktsineerimisnõude peale esitatud kaebused sisuliselt läbi vaadata.

24. November 2021

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul kinnitas parlament kolmapäeval, 24. novembril Riigikohtu kriminaalkolleegiumi uueks liikmeks Heili Sepa.

19. November 2021

Justiitsminister kuulutas täna välja konkursi ühele Harju Maakohtu kohtuniku kohale süüteovaldkonnas. Kandideerimistähtaeg on 20. detsember 2021. 

18. November 2021

Riigikohtu üldkogu valis sel nädalal tsiviilkolleegiumi uueks esimeheks Urmas Volensi ja pikendas kriminaalkolleegiumi esimehe Saale Laose ametiaega.

16. November 2021

Riigikohus otsustas, et kahe välismaalase registreeritud kooselu ei tule elamisloa andmisel abieluga võrdsustada, kui neil pole abiellumiseks põhimõttelisi takistusi.

11. November 2021

Riigikohus selgitas 11. novembril avaldatud otsuses, et ühistranspordikeskus oleks pidanud bussifirmalt AS Samat lepingu täitmistagatise sissenõudmisel arvestama väiteid, et vedaja soovis lepingu lõpetada muu hulgas kütuseaktsiisi tõusu ja tasuta ühistranspordi juurutamise tõttu.

Lehed