Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohus on Eesti kõrgeim kohus

PrintPDF

 

Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on Riigikohus Eesti kõrgeim kohus ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohus ehk konstitutsioonikohus. Riigikohus vaatab kohtulahendeid läbi kassatsiooni korras.

Riigikohtusse kuulub 19 riigikohtunikku, kes mõistavad õigust kas tsiviil-, kriminaal- või halduskolleegiumis. Lisaks on Riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium, kuhu kuuluvad esindajad kõikidest kolleegiumitest. Riigikohtu esimees on ühtlasi ka põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi esimees.

Lisaks õigusemõistmisele on Riigikohtul tulenevalt kohtute seadusest ka teisi ülesandeid. Näiteks valib Riigikohtu üldkogu esimese ja teise astme kohtu kohtunikuks kandideerijate hulgast välja sobivad inimesed, kelle osas tehakse Vabariigi Presidendile ettepanek nende kohtunikuks nimetamiseks. Samuti on Riigikohus abiks kohtunike omavalitsuskogude (täiskogu, kohtute haldamise nõukoja, koolitusnõukogu, kohtunikueksamikomisjoni, distsiplinaarkolleegiumi) töö korraldamisel.

Lisaks õigusemõistmisega tegelevatele kolleegiumitele on Riigikohtus tugiosakonnad, mille tööd juhib Riigikohtu direktor. Kokku töötab Riigikohtus veidi üle saja teenistuja.