Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kasulikud viited ja materjalid

PrintPDF

Artikkel "Kuidas luua ja muuta menetlusseadustikke?"(2023, Villu Kõve kokkuvõte menetluskonverentsi samanimelisest paneelist)

Artiklid "Kohtuliku kontrolli ulatus, halduskohtu volituste piirid, pädevuse laiendamine", "Halduskohtumenetluse kiirendamine" ja "Aus menetlus, mh avalikkus, istungite vajalikkus, tunnistajate ülekuulamine, ärisaladuse kaitse, ligipääs tõenditele" (2023, Kadri Kivistiku kokkuvõte menetluskonverentsi halduskohtumenetluse paneelist)

Artikkel "Aus kohtumenetlus halduskohtumenetluse paradigmas" (2023, Kadri Matteuse kokkuvõtte menetluskonverentsi halduskohtumenetluse alapaneelist)

Uuringu "Kohtunikuameti kuvand Eestis" aruanne (2023, RAKE)

Kohtunike eetikakoodeksi analüüs (2018, Aive Pevkur)

Menetlusosaliste rahulolu kohtusüsteemiga (uuringu raport, 2017)

Soovitused kassatsioonkaebuse koostajale (2017)

450 aasta vanused juhtnöörid kohtunikele

Artikkel "Moraalse kahju liigid" teosest "McGREGOR ON DAMAGES" (The Common Law Library, number 9, lk 954-966)

"Euroopa inimõiguste konventsiooni tõlgendamine", prof dr Jochen Abr. Frowein

"Diplomeeritud, ent haamri ja talaarita" (Horisont juuli-august 2017, autor Riigikohtu arhivaar Toomas Anepaio)

 

Viited internetilehekülgedele 

e-riik (Eesti.ee)
Justiitsministeerium

Kohtud
Eesti I ja II astme kohtud
Euroopa Kohus
Euroopa Inimõiguste Kohus

Kohtunike Ühingud
Eesti Kohtunike Ühing
Rahvusvaheline Kohtunike Ühing

Õigusaktid ja õigusalane informatsioon
Riigi Teataja
ESTLEX
xLaw
Riigikogu eelnõude menetlemise süsteem 
Eur-Lex (Euroopa Liidu õigusaktid)
Euroopa Liidu e-õiguskeskkonna portaal

Kohtutega seotud rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühendus
Euroopa Liidu Kõrgemate Halduskohtute Ühendus
Euroopa Konstitutsiooniõiguse Konverents
Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjon
Euroopa Nõukogu Kohtunike Konsultatiivnõukogu
Euroopa Nõukogu kohtute efektiivsust hindav komisjon (CEPEJ)
Maailma Konstitutsiooniõiguse Konverents

Õigusalased väljaanded

Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid
Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne
Ajakiri Juridica
Ajakiri Juridica International
Ajakiri Õiguskeel
Rahvusraamatukogu õiguskirjanduse ülevaade