Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
23. september 2021

Valminud on ülevaated Riigikohtu praktikast tsiviil-, süüteo- ja haldusasjades perioodil mai kuni august 2021. 

15. september 2021

Riigikohus ei rahuldanud Riigikogu liikme Kalle Grünthali kaebust presidendivalimiste hääletamiskorra rikkumise kohta. Hääletustulemuse kindlakstegemist puudutanud osas jättis kohus kaebuse läbi vaatamata.

2. august 2021

Hiljuti sai valmis ülevaade Riigikohtu praktikast korteriomandi ja korteriühistu asjades alates 2018. aasta algusest.

Viimased lahendid
23.09.20211-20-2438/33
23.09.20211-20-4195/40
23.09.20215-21-13/3
22.09.20212-20-110080/42
22.09.20211-19-7473/180
20.09.20212-20-9006/20
15.09.20215-21-11/2
10.09.20212-19-1719/84
10.09.20213-19-2069/19
08.09.20211-21-2684/12
26.08.20213-20-1285/50
01.07.20211-18-10214/92
01.07.20211-20-3082/62
29.06.20212-21-922/21
28.06.20213-19-143/30