Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -
PrintPDF
14. jaanuar 2021

Riigikohus tunnustas tänasel 101. aastapäeval parimate õigusteemaliste õpilastööde autoreid ja nende juhendajad. Tunnustamine leidis sel korral aset virtuaalselt.

6. jaanuar 2021

Riigikohus otsustas, et asutus vastutab oma dokumendiregistris terviseandmete ebaseadusliku avaldamisega põhjustatud mittevaralise kahju eest. Samas pole tingimata vajalik rahalise hüvitise määramine, vaid kergematel juhtudel võib olla piisav ka õigusvastase käitumise tuvastamine. 

29. Detsember 2020

Järgmine kohtunikueksami kirjalik osa toimub 1.-5. märtsil 2021. aastal  ja suuline osa 12.-16. aprillil. Kohtunikueksamil osalemiseks tuleb vajalikud dokumendid esitada 4. jaanuariks. 

Viimased lahendid
13.01.20212-19-5940/76
08.01.20212-20-6730/42
06.01.20212-19-20574/19
06.01.20213-19-1207/21
29.12.20203-18-1432/93
23.12.20201-19-4422/107
23.12.20201-20-3927/22
23.12.20201-20-3926/24
23.12.20201-20-3925/21
22.12.20205-20-6/11
22.12.20205-20-9/2
21.12.20202-20-5086/52
18.12.20201-19-9021/14
17.12.20201-19-2279/437
17.12.20202-18-7073/35