Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Riigikohtu praktika ülevaated

PrintPDF

Riigikohtu aktuaalse praktika ülevaated haldus-, tsiviil- ja kriminaal- ning väärteoasjade kohta ilmuvad kolm korda aastas: jaanuaris, mais ja septembris. Ülevaated kajastavad Riigikohtu viimase nelja kuu kõige olulisemaid seisukohti. Põhiseaduslikkuse järelevalve asjade ülevaade ilmub üks kord aastas jaanuaris, kajastades eelmise aasta olulisemaid seisukohti. Ülevaadetes esitatu ei ole võrdsustatav Riigikohtu lahendites väljendatud seisukohtadega.

2020

Mai-august

Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaal- ja väärteoasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades

Jaanuar-aprill

Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaal- ja väärteoasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades

2019

Riigikohtu praktika põhiseaduslikkuse järelevalve asjades aastal 2019

September-detsember

Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaal- ja väärteoasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades

Mai–august

Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades 
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaal- ja väärteoasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades

Jaanuaraprill

Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades 
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaal- ja väärteoasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades

 

2018

Riigikohtu praktika põhiseaduslikkuse järelevalve asjades aastal 2018

Septemberdetsember
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaal- ja väärteoasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades

Maiaugust
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaal- ja väärteoasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades

Jaanuaraprill
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades 
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaal- ja väärteoasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades 


2017

Riigikohtu praktika põhiseaduslikkuse järelevalve asjades aastal 2017

Septemberdetsember
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaal- ja väärteoasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades

Maiaugust
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades 
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaal- ja väärteoasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades 

Jaanuaraprill    
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaalasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades

2016

Riigikohtu praktika põhiseaduslikkuse järelevalve asjades aastal 2016​

Septemberdetsember
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaalasjades

Maiaugust
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaalasjades

Jaanuaraprill 
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaalasjades

2015

Septemberdetsember
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaalasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades

Maiaugust
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades

Jaanuaraprill
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaalasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades

2014

Septemberdetsember
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades

Maiaugust
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaalasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika põhiseaduslikkuse järelevalve asjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades

Jaanuaraprill
Riigikohtu aktuaalne praktika haldusasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika kriminaalasjades
Riigikohtu aktuaalne praktika põhiseaduslikkuse järelevalve asjades
Riigikohtu aktuaalne praktika tsiviilasjades