Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtupraktika analüüsid

PrintPDF

Kohtupraktika analüüsid
Kohtupraktika analüüsid üldistavad ja võrdlevad esimese, teise ja kolmanda astme kohtulahendeid tsiviil-, kriminaal- ja haldusõiguse, samuti põhiseaduslikkuse järelevalve valdkonnas. Kohtupraktika analüüsides avaldatud seisukohad ei ole käsitletavad Riigikohtu kui kõrgema kohtu arvamusena.

Riigikohtu aktuaalse praktika ülevaated
Riigikohtu kodulehel avaldatakse ülevaateid Riigikohtu aktuaalsest praktikast. Ülevaateid tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumi praktikast koostatakse kolm korda aastas. Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi praktikast avaldatakse ülevaade kord aastas. Riigikohtu aktuaalse kohtupraktika tutvustamise eesmärk on teatud Riigikohtu lahenditele tähelepanu juhtimine, mitte nende liigitamine olulisteks ja mitteolulisteks.