Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Ringkonnakohtud

PrintPDF

Ringkonnakohtud vaatavad teise astme kohtuna läbi maa- ning halduskohtute lahendeid nende peale esitatud apellatsioon- või määruskaebuste alusel. Ringkonnakohtus toimub asjade läbivaatamine kollegiaalselt – see tähendab, et apellatsioonkaebuse lahendamisega tegeleb kohtukolleegium, kuhu kuulub kolm kohtunikku.

Eestis on kaks ringkonnakohut, kus on ametis 45 kohtunikku:

Tallinna Ringkonnakohus – 29 kohtunikku;
Tartu Ringkonnakohus – 16 kohtunikku

Andmed seisuga 08.12.2022