Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Halduskohtud

PrintPDF

Avalik-õiguslike vaidluste lahendamiseks on Eestis loodud halduskohtud. Seejuures tegutsevad halduskohtud iseseisva kohtuasutusena vaid esimesel astmel. Nimetatud asjaolu eristab Eestit neist riikidest, kus halduskohtusüsteem on eraldatud kõikides kohtuastmetes.

Halduskohtu pädevus, halduskohtusse pöördumise ja kohtumenetluse kord on sätestatud halduskohtumenetluse seadustikus.

Halduskohtutes on kokku ametis 25 kohtunikku.

Eestis on 2 halduskohut:
Tallinna Halduskohus
Tartu Halduskohus

Halduskohtud jagunevad kohtumajadeks.

Tallinna Halduskohtus on 17 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
Tallinna Kohtumaja  – 16 kohtunikku;
Pärnu Kohtumaja – 1 kohtunik.

Tartu Halduskohtus on 8 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
Tartu Kohtumaja – 5 kohtunikku;
Jõhvi Kohtumaja – 3 kohtunikku.

Andmed seisuga 08.12.2022