Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunikueksamikomisjon

PrintPDF

Kohtunikueksamikomisjoni peamised ülesanded on kohtunikueksami korraldamine, kohtunikuks kandideerijate seaduse nõuetele vastavuse kontrollimine ja nende isiksuseomaduste sobivuse hindamine kohtunikuametiks. Samuti arvamuse andmine alla kolmeaastase ametistaažiga kohtuniku ametisse sobivuse kohta.

Komisjoni pädevuses olevaid ülesandeid lahendab komisjon sidevahendite abil või suulisel istungil.  Komisjoni töövorm on suuline istung, kui komisjon vestleb kohtunikuks kandideerijatega, viib läbi kohtunikueksami suulist osa või kuulab ära kohtuniku, kelle ametisse sobivust hinnatakse. Komisjoni suulised istungid leiavad reeglina aset kaks korda aastas  –  aprilli- ja oktoobrikuus.

Kohtunikueksamikomisjon moodustatakse ja see tegutseb kohtute seaduse alusel. Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Riigikohtu personaliosakond.

Kohtunikueksamikomisjoni töökord

Komisjoni tööga seotud dokumentide vormid
 

Kohtunikueksamikomisjoni liikmed on: 

Nele Siitam
Velmar Brett
Kaupo Paal
Urmas Volens
Kaire Pikamäe
Andra Pärsimägi
Janar Jäätma
Kersti Kerstna-Vaks
Ingrid Kullerkann
Ülle Raag
Reena Nieländer
Aulike Salo
Karina Lõhmus-Ein
Vahur Verte
Mari-Liis Mikli
Merle Erikson