Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus.
Põhiseaduse kohaselt on Riigikohus kassatsioonikohus ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevus
on sätestatud kohtute seaduses. 

- Eesti vabariigi põhiseadus -

Kohtunikueksamikomisjon

PrintPDF

Kohtunikueksamikomisjoni peamised ülesanded on kohtunikueksami korraldamine, kohtunikuks kandideerijate seaduse nõuetele vastavuse kontrollimine ja nende isiksuseomaduste sobivuse hindamine kohtunikuametiks. Samuti arvamuse andmine alla kolmeaastase ametistaažiga kohtuniku ametisse sobivuse kohta.

Komisjoni pädevuses olevaid ülesandeid lahendab komisjon sidevahendite abil või suulisel istungil.  Komisjoni töövorm on suuline istung, kui komisjon vestleb kohtunikuks kandideerijatega, viib läbi kohtunikueksami suulist osa või kuulab ära kohtuniku, kelle ametisse sobivust hinnatakse. Komisjoni suulised istungid leiavad reeglina aset kaks korda aastas  –  aprilli- ja oktoobrikuus.

Kohtunikueksamikomisjon moodustatakse ja see tegutseb kohtute seaduse alusel. Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Riigikohtu personaliosakond.

Kohtunikueksamikomisjoni töökord

Komisjoni tööga seotud dokumentide vormid
 

Kohtunikueksamikomisjoni liikmed on alates 30.05.2024:

 • Velmar Brett
 • Kaupo Paal
 • Nele Siitam
 • Urmas Volens
 • Reena Nieländer
 • Ragne Piir
 • Gerty Pau
 • Aulike Salo
 • Kaire Pikamäe
 • Inna Ombler
 • Mario Truu
 • Margit Jäätma
 • Merle Erikson
 • Karina Lõhmus-Ein
 • Vahur Verte
 • Mari-Liis Mikli